ІСТОРІЯ ЖУРНАЛА. КУХТЕНКО А. И.

05.05.2021

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛУ. КУХТЕНКО О. І.

14.07.2021

Олександр Іванович Кухтенко — відомий вчений України в області автоматичного керування, теорії інваріантності та її застосування, абстрактної теорії систем і ряду інших напрямків проблем інформатики. Він уміло поєднував фундаментальні дослідження з рішенням прикладних задач в різних областях науки і техніки.

Народився О.І. Кухтенко 11 березня 1914 року в м Городня Чернігівської області в родині викладача математики і фізики. У 1928 році вступив до профшколи при Луганському паравозобудівельному заводі ім. Жовтневої революції. У 1932 році витримав вступні іспити в Індустріальний інститут, в 1936 році закінчив його з відзнакою і отримав диплом гірничого інженера-електромеханіка, кілька років викладав у цьому інституті, поєднуючи педагогічну роботу з науковою.

Олександр Іванович — учасник Великої вітчизняної війни, воював в артилерійських військах I і IV Українських фронтів, нагороджений орденом Червоної Зірки. Після закінчення війни А.І. Кухтенко повернувся до наукової діяльності та з 1946 по 1955 рр. очолював відділ в Інституті гірничої механіки АН України. В період 1956-1978 рр. завідував кафедрою автоматики Київського інституту інженерів цивільної авіації (КІІЦА). У 1963 р переходить на роботу в Інститут кібернетики завідувачем відділом, продовжуючи педагогічну і науково-дослідницьку роботу в КІІЦА. З 1965 по 1985 рр. керував відділенням технічної кібернетики інституту. Він був ініціатором досліджень нових перспективних напрямків теорії і практики керування. Заслуговують на увагу його дослідження абстрактних математичних структур як основи міждисциплінарних зв'язків наук, які залишаються джерелом нових ідей в області математичної теорії систем і теорії керування. Ці дослідження склали основу наукових напрямків, які розвиваються в даний час в Інституті прикладного системного аналізу НТУУ «Київський політехнічний інститут».

Діапазон його наукових інтересів був дуже широкий і охоплював як сферу теоретичних розробок в загальній теорії систем, так і одну з найважливіших прикладних областей — автоматизацію процесів керування повітряним рухом, керування літальними апаратами.

А.І. Кухтенко приділяв велику увагу підготовці інженерних і наукових кадрів, створив свою школу в області теорії автоматичного керування і системних досліджень. Багато з його учнів і послідовників стали кандидатами і докторами наук.

У 1964 р він був обраний членом-кореспондентом, а в 1972 р — академіком АН України; двічі нагороджений Державною премією України - за підготовку першої в світовій літературі «Енциклопедії кібернетики» в 1974 р і за цикл робіт з теорії інваріантності систем автоматичного керування в 1991 р, а також багатьма урядовими нагородами, почесними званнями та грамотами, орденами і медалями.

Основні досягнення вченого належать до різних галузей науки керування. У ранній період він проводив дослідження з динаміки неголономних систем і отримав науково значущі результати по стійкості руху неголономних систем стосовно проблеми керування рухом літального апарату.

В області теорії інваріантності та її застосування він досяг фундаментальних результатів, зокрема, спільно з академіком Б.М. Петровим сформулював необхідні і достатні умови фізичної здійсненності абсолютно симетричних систем, що описуються звичайними лінійними диференціальними рівняннями з постійними коефіцієнтами. За результатами досліджень, пов'язаних з інваріантністю, опубліковано монографію «Проблеми інваріантності в автоматиці».

Останній період наукової діяльності Олександра Іванович пов'язаний з фундаментальними дослідженнями абстрактної теорії систем і її додатками, зокрема в керуванні. Питання методики та історії науки, її популяризація завжди були в центрі уваги вченого практично з самого початку наукової діяльності. Опубліковано такі роботи: «Фрагменти історії формування кібернетики», «Від Н. Вінера до наших днів» та ін.

Його багатогранна науково-організаційна та громадська діяльність одержала високу оцінку вітчизняної та світової громадськості. У житті Олександр Іванович був порядною, високоінтелігентною людиною, повністю присвятив своє життя служінню науці.

До 100-річчя з дня народження видатного вченого в області теорії автоматичного керування академіка НАН України О.І. Кухтенка з 23 по 27 вересня 2014 року в Національному технічному університеті України «КПІ імені Ігоря Сікорського», ІПСА, було проведено XXI Міжнародну конференцію з автоматичного керування.

Редколегія