Математичне моделювання та дослідження складних керованих систем 

Кривий С.Л., Гогерчак Г.І. Алгоритм розвʼязку систем лінійних рівнянь у полі kpF 5

Бичков О.С., Супрун О.М., Кржиж Й., Новотна В. До питання стійкості гібридних автоматів за частиною змінних 25

Жигалло К.М. Алгоритмізація обчислень констант Колмогорова–Нікольського величин наближення спряжених диференційовних функцій узагальненими інтегралами Пуассона 33

Методи керування та оцінювання в умовах невизначеності

Поліщук В.В. Технологія підвищення безпеки вибору альтернативних варіантів за групами цілей 43

Керування системами з розподіленими параметрами

Наконечний О.Г., Капустян О.А., Чикрій А.О. Про керування імпульсними системами в конфліктній ситуації 54

Методи обробки та захисту інформації

Рахманов А.Т., Камалов Ш.К., Керимов К.Ф. Механізм тришарового захисту на основі web-серверів від розподіленої відмови від обслуговування 64

Нитья В., Сентилкумар С. Виявлення та запобігання атак з перевіркою вводу у Веб-додатки при використанні детермінованих автоматів із магазинною пам’яттю 73

Масол В.І., Поперешняк С.В. Статистичний аналіз локальних ділянок бітових послідовностей 92

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ВИМІРЮВАНЬ ТА КЕРУВАННЯ

Багацький В.О., Багацький О.В. Ступінь відповідності технологічного процесу нормі як показник функціональної безпеки 106

Алієв Т.А., Мусаєва Н.Ф. Технології раннього моніторингу технічних об’єктів із застосуванням оцінок щільності розподілених завад 114

Економічні та управлінські системи

Зубарева О.О., Рябцев Г.Л., Басанцов І.В., Бєлов С.В. Підвищення безпеки функціонування системи електронного уряду України в умовах діджиталізації економіки 125

Ідрісов Ф.Ф. Рекурентні моделі рандомізованих процесів в задачах зовнішньої розвідки. Частина 1. Спрощені моделі нижчого порядку 137

Інформація для авторів та передплатників

160