ЗАСТОСУВАННЯ ЙМОВІРНІСНО- АЛГЕБРАЇЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА НАЯВНОСТІ ШУМІВ

Кончиц Андрій Петрович, кандидат біологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту ліса НАН Білорусі, м. Гомель

Сукач Олена Іванівна, кандидат технічних наук, доцент Гомельського державного університету ім. Ф. Скорини, Білорусь

pages 122–130

DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v51.i1.50

Описано метод ймовірнiсно-алгебраїчного моделювання, що базується на апараті стохастичних алгебр, використаних для опису композиції зображень. Запропоновано точний аналітичний метод отримання гістограми зашумленого зображення за гістограмою вихідного зображення і гістограми шуму, що допускає розв’язання оберненої задачі в рамках побудованої моделі.
Ключові слова: ймовірнісно-алгебраїчне моделювання, стохастичні алгебри, обробка зображень, шуми, гістограма.

1. Бейтс Р., Мак-Доннелл М. Восстановление и реконструкция изображений: Пер. с англ. М.: Мир, 1989. 336 с.
2. Потапов A.A., Гуляев Ю.В., Никитов С.А., Пахомов А.А, Герман В.А. Новейшие методы обработки изображений. / Под ред. A.A. Потапова. М. : Физматлит, 2008. 496 с.
3. Sprindzuk M.V., Konchits A.P., Shukelovich A.V., Demidchik Y.P., Shelkovich S.E., Fridman M.V. The method for ovarian cancer prediction based on computerized morphometry of D2-40 stained images. International Conference on Digital Technologies. Slovakia, Zilina, IEEE. 2013. P. 52–54. DOI 10.1109/DT.2013.6566285.
4. Сукач Е.И. Вероятностно-алгебраическое моделирование сложных систем графовой структуры. Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2012. 220 c.