ПРО ФОРМАЛІЗАЦІЮ ДИНАМІКИ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ НА ОСНОВІ НЕОДНОРІДНИХ ОДНОВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ ДИФУЗІЇ

УДК 519.87

Івохін Євгеній Вікторович, доктор фізико-математичних наук, доцент Київського національного університету ім. Тараса Шевченко

Аджубей Лариса Трофимівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент Київського національного університету ім. Тараса Шевченко

Гавриленко Олена Валеріївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігора Сікорського», м. Київ

pages 5–12

DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v51.i2.30

Запропоновано підхід до побудови математичних моделей динаміки поширення інформаційних процесів у деякій цільовій групі населення. В основу формалізації покладено використання неоднорідних моделей процесу дифузії (проникнення) інформації в мережі. Змодельовано і досліджено динаміку інформаційних потоків на основі моделей з неоднорідностями різного виду. Наведено приклади використання даного підходу, проаналізовано результати чисельних експериментів. Порівняльний аналіз з модельними даними про
поширення рекламної інформації дозволяє у низці випадків стверджувати про адекватність отриманих результатів і параметрів реальних процесів зміни сприйняття інфор-мації в межах конкретних груп населення.
Ключові слова: інформація, процес розповсюдження, моделювання, гібридна модель дифузії.

1. Андреев Ю.Н. Алгебраические методы пространства состояний в теории управления линейными объектами. Автоматика и телемеханика. 1977. № 3. C. 5–50.
2. Марчук Г.И. Математические модели в иммунологии: вычислительные методы и эксперименты. 3-е изд. М. : Наука, 1991. 276 с.
3. Арнольд В.И. Аналитика и прогнозирование: математический аспект. Научно-техническая информация. Сер. 1, вып. 3. 2003. С. 1–10.
4. Брайчевский С.М., Ландэ Д.В. Современные информационные потоки: актуальная проблематика. Научно-техническая информация. 2005. Сер. 1, вып. 11. С. 21–33.
5. Беллман Р. Математические проблемы в биологии. Москва : Мир, 1966. 278 с.
6. Smith R. Modelling disease ecology with mathematics. Ottawa : American Institute of Mathematical
Sciences. 2008. 189 p. ISBN 1601330049 (ISBN13: 9781601330048).
7. Ивохин Е.В., Науменко Ю.А. О формализации процессов распространения информации на основе гибридных моделей диффузии. Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». 2018. № 4. С. 51–58. DOI: 10.1615/jautomatinf scien.v50.i7.70
8. Івохін Є.В., Науменко Ю.О. Про окремі математичні моделі процесу розповсюдження реклами в соціумі. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Сер. ФМН. 2017. № 1. С.55–58.
9. Івохін Є.В., Аджубей Л.Т., Гавриленко О.В. Про деякі математичні моделі формалізації
соціоінформаційних потоків. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Сер. ФМН. 2017. № 2. С. 70–73. 10. Араманович И.Г., Левин В.И. Уравнения математической физики. Москва : Наука. 1969. 288 с.
11. Будак Б.М., Самарский А.А., Тихонов А.Н. Сборник задач по математической физике. Москва : ГизТТЛ. 1956. 683 с.