Проблеми динаміки керованих систем

Івохін Є.В., Аджубей Л.Т., Гавриленко О.В. Про формалізацію динаміки в інформаційних процесах на основі неоднорідних одновимірних моделей дифузії 5

Ісмаїлова Г.Г. Про визначення коефіцієнта при молодшому члені багатовимірного гіперболічного рівняння другого порядку 13

Методи оптимізації та оптимальне керування

Стенін О.А., Пасько В.П., Дроздович І.Г. Оптимізація лінійних динамічних систем методами функціонального аналізу 20

Яковлев С.В., Пічугіна О.С., Ярова О.В. Поліедрально-сферичніи конфігурації в задачах дискретної оптимізації 27

Методи ідентифікації

Семенов В.Ю. Методи обчислення та кодування параметрів авторегресійної моделі мовлення за розробки вокодера на базі сигнального процесора з фіксованою точкою 41

Конфліктно-керовані процеси та методи прийняття рішень

Переварюха А.Ю. Порівняльний аналіз результатів моделювання екстремальних популяційних процесів для риб та комах 51

Математичне моделювання та дослідження складних керованих систем

Марценюк В.П. Сверстюк , А.С., Андрущак І.Є. Підхід до дослідження глобальної асимптотичної стійкості решітчастих диференціальних рівнянь із запізненням для моделювання імуносенсорів 62

Бушев Д.М. Ізометричність функціональних просторів з різним числом змінних і деякі її застосування в теорії наближення функцій 75

Керування фізичними об’єктами та технічними системами

Панкратова Н.Д., Кондратова Л.П. Системна стратегія гарантованого функціонування складної технічної системи в реальних умовах експлуатації 82

Керування системами з розподіленими параметрами

Сафарова З.Р. Визначення коефіцієнта для похідної в рівнянні коливань струни із розривомт 93

Методи обробки інформації

Жуковська О.А., Файнзільберг Л.С. Байєсова стратегія прийняття колективних рішень та її інтервальне узагальнення 100

Тимченко В.Л., Лебедєв Д.О. Оптимізація процесів робастного керування квадрокоптером для моніторингу морських акваторій 113

Кончiц А.П., Сукач O.I. Застосування ймовірнісно-алгебраїчного моделювання для аналізу зображень за наявності шумів 122

Русин Б.П., Луцик О.А., Косаревич Р.Я. Модифікована архітектурат компресії зображень без втрат на базі FPGA для бортових пристроїв з CCD-лінійкою 131

Космічні інформаційні технології та системи

Ткаченко О.І. Комбінований алгоритм польотного геометричного калібрування за невідомими маркерами 140

Економічні та управлінські керування

Овчар П.А., Голубка С.М. Теоретико-методологічні основи дослідження автомобільного транспорту в національній економіці 147