ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ МАРШРУТУ МІСЬКОЇ ПАСАЖИРСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ З УРАХУВАННЯМ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ І ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Сокульський Олег Євгенович, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м.Київ

Гілевська Катерина Юріївна, кандидат технічних наук, асистент Національного транспортного університету, м Київ

Васильцова Наталія Миколаївна, асистент Національного транспортного університету, м Київ

Панченко Дмитро Леонідович, здобувач Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, м Київ

pages 47-57

DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v49.i12.50

Розглянуто вирішення задачі імітаційного моделювання процесу функціонування рейсу маршруту міської пасажирської транспортної системи. Як розрахункові взято характеристики автобусного пасажирського маршруту м. Києва.

  1. Сокульский О.Е., Гилевская Е.Ю., Васильцова Н.Н., Панченко Д.Л. Технология имитационного моделирования маршрута городской пассажирской транспортной системы с учетом качества обслуживания пассажиров и техногенного воздействия на окружающую среду // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». — 2017. — № 4. — С. 82–86.
  2. http://kpt.kiev.ua/
  3. Шрайбер Т. Дж. Моделирование на GPSS. — М. : Машиностроение, 1980. — 592 с.
  4. Руководство пользователя по GPSS World. — Казань : Мастер Лайн, 2002. — 384 с.
  5. Учебное рособие по GPSS World. — Казань : Мастер Лайн, 2002. — 272 с.
  6. Гутаревич Ю.Ф., Зеркалов Д.В. Екологія та автомобільний транспорт: 2-ге вид., перероблене та доповнене. —  Київ : Арістей, 2008. —  296 с.
  7. Directive 2009/33/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of clean and energy efficient road transport vehicles // Official Journal of the European Union (L 120). — 2009. — Р. 5–13.
  8. http://kpt.kiev.ua/information/passengers/timetable/bus-48.html