КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ В УПРАВЛІННІ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ НЕПЕРЕРВНОГО ТИПУ

Прокопенко Тетяна Олександрівна, доктор технічних наук, професор Черкаського державного технологічного університету

Зелик Ярема Ігорович, доктор технічних наук, головний науковий співробітник Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України, м.Київ

pages 94-102

DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v49.i11.70

Розглянуто комплексний метод прийняття стратегічних рішень в управлінні технологічними комплексами неперервного типу в різних галузях промисловості (харчова, хімічна, нафтопереробна). Запропоновано комплексну модель стратегічного управління технологічним комплексом неперервного типу, а також на її основі метод вибору ефективного стратегічного рішення.

 1. Прокопенко Т.О., Ладанюк А.П. Інформаційні технології управління організаційно-технологічними системами. — Черкаси : Вертикаль, 2015. — 224 с.
 2. Прокопенко Т.А., Ладанюк А.П. Информационная модель управления технологическими комплексами непрерывного типа в классе организационно-технических систем // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». — 2014. — № 5. — С. 64–70.
 3. Ладанюк А.П., Шумигай Д.А., Бойко Р.О. Ситуационное координирование подсистем технологических комплексов непрерывного типа // Там же. — 2013. — № 4. — С. 117–122.
 4. Архангельский В.И., Богаенко И.В., Грабовский Г.Г., Рюмшин Н.А. Интегрированное управление производством: организационные и технологические аспекты менеджмента предприятиями. — Киев : Техніка, 2005. — 328 с.
 5. Юдицкий С.А. Моделирование циклов в процессах развития организационных систем // Приборы и cистемы. Управление, контроль, диагностика. — 2011. — № 2. — С. 17–20. 
 6. Юдицкий С.А. Операционно-целевое моделирование динамики развития организационных систем средствами сетей Петри // Автоматика и телемеханика. — 2008. — № 1. — С. 114–123.
 7. Юдицкий С.А. Моделирование динамики многоагентных триадных сетей. — М. : СИНТЕГ, 2012. — 112 с.
 8. Трахтенгерц Э.А. Компьютерные методы реализации экономических и информационных управленческих решений: В 2-х томах. Т. 2. Реализация решений. — М. : СИНТЕГ, 2009. — 224 с.
 9. Прокопенко Т.О. Комплексна модель стратегічного управління організаційно-технічними системами в умовах невизначеності // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. — 2013. — № 7. — С. 55–60.
 10. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем. — М. : Мир, 1984. — 264 с.
 11. Kosko B. Fuzzy cognitive maps // International Journal Man-Machine Studies. — 1986. — 11. — P. 65–67.