БАГАТОКАНАЛЬНА АНАЛОГО-ЦИФРОВА СИСТЕМА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ІМПУЛЬСНИХ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ НАДЛИШКОВОГО ЦИФРО-АНАЛОГОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА

Азаров Олексій Дмитрович, доктор технічних наук, професор, декан Вінницького Національного технічного університету

Гарнага Володимир Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент Вінницького Національного технічного університету

pages 115-123

DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v49.i12.40

Проаналізовано проблеми побудови АЦ-систем для високолінійного прямого і зворотного перетворення аналогових сигналів, а також основні підходи до побудови АЦ-систем та виявлено їх переваги та недоліки. Запропоновано метод проектування перетворювачів форми інформації, в складі яких використовуються ЦАП з ваговою надлишковістю, що дозволяє створювати АЦ-системи без лазерного припасування параметрів елементів і при цьому мати високі статичні та динамічні характеристики. Наведено аналітичні співвідношення, що підтверджують перспективність запропонованих підходів, виконано комп'ютерне моделювання роботи ЦАП з активним фільтром на базі ППС, надано рекомендації щодо визначення оптимальних значень параметрів фільтра.

  1. Азаров О.Д. Аналого-цифрове порозрядне перетворення на основі надлишкових систем числення з ваговою надлишковістю. — УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. — 232 с.
  2. Stakhov A.P. Fibonacci p-codes and codes of the «golden» p-proportions: New informational and arithmetical foundations of computer science and digital metrology for mission-critical applications // British Journal of Mathematics & Computer Science. — 2016. — 17, N 1. — P. 1–49.
  3. Сигорский В.П., Петренко А.И. Основы теории электронных схем/ — Киев : Вища школа, 1971. — 568 с.
  4. Островерхов В.В. Динамические погрешности аналого-цифровых преобразователей. — Л. : Энергия, 1975. — 176 с.
  5. Азаров О.Д., Решетнік О.О., Гарнага В.А. Високопродуктивні АЦП із ваговою надлишковістю зі змінними тривалостями тактів порозрядного кодування. — УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2012. — 161 с.
  6. Азаров О.Д., Гарнага В.А. Двотактні підсилювачі постійного струму для багаторозрядних перетворювачів форми інформації, що самокалібруються. — УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. — 156 с.
  7. Azarov, A.D., Chernyak, A.I., Chernyak, P.A. The class of numerical systems for pipeline bit sequential development of multiple optoelectronic data streams. Proceedings of SPIE. The International Society for Optical Engineering. — 2001. — 4425. — P. 406–409.
  8. http://www.newgeophys.spb.ru/ru/article/coal_forecast/