Методи ідентифікації та адаптивного управління

Ідрісов Ф.Ф. Наближені алгоритми виділення трендів в задачах фінансової розвідки. Частина 1. Моменти появи елементів фінансового потоку відомі точно 7

Оптимальне управління та методи оптимізації

Ємець О.А., Ємець О.О., Поляков І.М. Оптимізація на розміщеннях: симплексна форма багатогранника розміщень 19

Математичне моделювання та дослідження складних керованих систем

Кузнєцова Н.В., Бідюк П.І. Моделювання кредитних ризиків на основі теорії виживання 33

Сокульський О.Є., Гілевська О.Ю., Васильцова Н.М., Панченко Д.Л. Вирішення задачі моделювання маршруту міської пасажирської транспортної системи з урахуванням якості обслуговування пасажирів і техногенного впливу на навколишнє довкілля 47

Грабова У.З. Рівномірні наближення функцій класів Ліпшиця тригармонійними інтегралами Пуассона 58

Методи управління та оцінювання в умовах невизначеності

Горбань І.І. Теорія ймовірностей і теорія гіпервипадкових явищ з точки зору фізики та математики 70

Мазко О.Г., Кусій С.М. Стабілізація по виходу і зважене погашення збурень у дискретних системах керування 78

Прокопенко Т.А., Зелік Я.І. Комплексний метод прийняття стратегічних рішень в управлінні технологічними комплексами неперервного типу 94

Методи обробки інформації

Максимович В.М., Гарасимчук О.І., Мандрона М.М. Проектування генераторів пуассонівських імпульсних послідовностей на основі адитивних генераторів Фібоначчі 103

Технічні засоби для вимірювання та управління

Азаров О.Д., Гарнага В.А. Багатоканальна аналого-цифрова система для реєстрації імпульсних низькочастотних сигналів на основі надлишкового цифро-аналогового перетворювача 115

Космічний моніторинг

Ткаченко О.І. Про редукцію в задачі польотного геометричного калібрування 124

Управління в біологічних та природних системах

Переварюха О.Ю. Модель швидкості росту конкуруючих організмів для біологічних видів з метаморфозами в онтогенезі 129

Хроніка 143

Зміст «Міжнародного науково-технічного журналу «Проблеми управління та інформатики» за 2017 рік 149

Зміст “Journal of Automation and Information Sciences”, Т. 48, №№ 1–12, 2016 155