Проблеми динаміки керованих систем

Мовчан Л.Т. Визначення точної границі області стійкості одного класу динамічних систем 5

Методи ідентифікації та адаптивного управління

Братусь О.В., Бідюк П.І., Болдак О.О. Розробка методів відновлення пропущених значень та прогнозування до взаємозалежних часових рядів 13

Математичне моделювання та дослідження складних керованих систем

Стоян В.А., Даніш С.Т. Про математичні моделі динаміки тривимірних пружних тіл. Частина 2. Тіла з дискретно спостережуваним початково-крайовим станом 22

Загальні проблеми дослідження космосу

Харкевич Ю.І. Про наближення квазігладких функцій їх інтегралами типу Пуассона 30

Методи обробки інформації

Летичевський А.А. Алгебраїчна теорія взаємодії і кібер-фізичні системи 37

Алієв Т.А., Мусаєва Н.Ф., Газізаде Б.І. Алгоритми побудови моделі зашумленого процесу шляхом корекції закону його розподілу 56

Максимович В.М., Мандрона М.М., Костів Ю.М., Гарасимчук О.І. Дослідження статистичних характеристик генераторів пуассонівських імпульсних послідовностей, побудованих різними способами 70

Меліков А.З., Пономаренко Л.А., Шахмалієв М.О. Аналіз системи обслуговування із запасами, що псуються, і різнотипними заявками 77

Базарова М.Ж., Жомарткизи Р., Вуйчек Ст, Крак Ю.В. Побудова індивідуальних траєкторій підготовки фахівців у галузі інформаційно-комунікаційних технологій 95

Космічні інформаційні технології та системи

Волосов В.В., Шевченко В.М. Синтез алгоритмів керування орієнтацією космічного апарата на основі узагальнень прямого методу Ляпунова 106

Ракушев М.Ю. Прогнозування руху космічних апаратів за стохастичною моделлю на основі диференціальних перетворень 118

Технічні засоби для вимірювання та управління

Манько О.О. Метод вимірювання показника заломлення з метою управління технологічним процесом виробництва волоконних світловодів 133

Економічні та управлінські системи

Біттер О.О., Батюк Б.Б., Гірняк О.М. Зниження рівня життя сільського населення України: результат двох криз 140

Роботи та системи штучного інтелекту

Івохін E.В., Махно М.Ф. Про підхід до побудови структурованих нечітких множин та їх застосування для опису нечіткого відліку часу 146

Інформація для авторів та передплатників 160