Проблеми динаміки керованих систем

Барановська Л.В. Про квазілінійні диференціально-різницеві ігри зближення 5

Методи управління і оцінювання в умовах невизначеності

Горбань І.І. Що таке теорія гіпервипадкових явищ 19

Марданов М.Дж., Рзаєв Р.Р. Два підходи до комплексної оцінки і ранжування вузів 36

Конфліктно-керовані процеси і методи прийняття рішень

Копець М.М. Оптимальне керування коливаннями підвішеної нитки 56

Баранов А.Ю., Попов А.В., Слободян Я.Є., Химич А.Н. Математичне моделювання міцності будівельних конструкцій на гібридних обчислювальних системах 68

Сокульський О.Е., Гілевський Є.Ю., Васильцова М.М., Панченко Д.Л. Технологія імітаційного моделювання маршруту міської пасажирської транспортної системи з урахуванням якості обслуговування пасажирів і техногенного впливу на навколишнє середовище 82

Управління фізичними об'єктами і технічними системами

Кулик А.С. Раціональне керування працездатністю автономних літальних апаратів. Частина 2. 87

Тимченко В.Л., Ухін О.А., Лебедєв Д.О. Оптимізація нелінійних систем змінної структури для керування морськими рухомими об'єктами 105

Стасюк О.І., Гончарова Л.Л., Голуб Г.М. Методи оцінки кібербезпеки розподілених комп'ютерних мереж управління електроспоживанням дистанцій електропостачання 119

Чорно А.А. Керування частотою електромагнітного вібраційного приводу за різністю фаз між гармонічними складовими струму 128

Методи обробки інформації

Ігнатенко О.П. Теоретико-ігрова модель взаємодії користувачів у комп'ютерних мережах 144