Оптимальне керування та методи оптимізації

Ємець А.О. Метод гілок і меж для задач евклідової комбінаторної оптимізації на сполученнях 5

Математичне моделювання та дослідження складних керованих систем

Проказа Є.І. Автоматизоване керування технологічним процесом нейтралізації аміачної селітри на основі теорії реологічних переходів 13

Управління фізичними об'єктами і технічними системами

Кулик А.С. Раціональне керування працездатністю автономних літальних апаратів. Частина 1. 25

Методи управління і оцінювання в умовах невизначеності

Дорофєєв Ю.І., Любчик Л.М. Синтез робастного обмеженого керування запасами в мережах поставок на основі дескрипторного опису системи 40

Житецький Л.С., Соловчук К.Ю. Псевдообернення в задачах робастной стабілізації багатовимірних дискретних систем керування лінійними та нелінійними статичними об'єктами з обмеженими збуреннями 57

Рзаєв Р.Р., Бабаєва С.Т., Бабаєв Т.А. Автоматизована інформаційна система комплексної оцінки фінансової стійкості комерційних банків 71

Методи обробки інформації

Кичак В.М., Тромсюк В.Д. Методика оцінювання параметрів і характеристик бітових помилок 87

Насібзаде В.Н. Про визначення граничної функції для рівняння коливань прямокутної мембрани 100

Космічні інформаційні технології та системи

Єфименко Н.В. Синтез оптимального за часом просторового розвороту космічного апарата з використанням динамічного рівняння обертального руху твердого тіла в параметрах Родріго-Гамільтона 108

Управління в біологічних і природних системах

Переварюха А.Ю. Порівняльне моделювання двох особливих сценарієв колапсів біоресурсів: тріски Канади і осетрових Каспію 128

Роботи та системи штучного інтелекту

Мержвинський А.А. Синтез моделі універсума - як теоретична проблема кібернетики 141

Хроніка 157

Інформація для авторів та передплатників 159