Пам'яті академіка НАН України Ю.Г. Кривоноса 5

Проблеми динаміки керованих систем

Пепеляєв В.А., Чикрій Ал.А. Про ігрові задачі динаміки для нестаціонарних керованих процесів 7

Дас А., Лукашів Т.О., Малик І.В. Синтез оптимального керування стохастичними динамічними системами випадкової структури з марковскими перемиканнями 17

Оптимальне керування та методи оптимізації

Ємець О.А., Барболіна Т.М. Поліноміальний метод розв'язування безумовної дрібно-лінійної задачі комбінаторної оптимізації на розміщеннях 27

Математичне моделювання та дослідження складних керованих систем

Стоян В.А., Даниш С.Т. Про математичні моделі динаміки тривимірних пружних тіл. Частина 1. Тіла з неперервно спостережуваним початково-крайовим станом 37

Богаєнко В.А., Булавацкій В.М., Кривонос Ю.Г. Математичне моделювання дрібно-диференціальної динаміки процесу фільтраційно-конвективної дифузії розчинних речовин в неізотермічних умовах 45

Мокін Б.І., Чернова І.А. Побудова математичної моделі мінімального порядку для лінійної динамічної системи зі зворотним зв'язком 57

Управління фізичними об'єктами і технічними системами

Александров Є.Є., Александрова Т.Є. Метод головної координати в теорії параметричного синтезу лінійних систем, що стабілізуються 65

Управління та оптимізація систем з розподіленими параметрами

Гулієв Г.Ф., Сейфуллаева Х.И. Про визначення правої частини лінійного рівняння коливань пружної пластини 76

Методи обробки інформації

Гаращенко Ф.Г., Дегтяр О.С. Використання методів псевдоінверсії та регуляризації в адаптивних моделях структурного зображення та обробки даних 85

Алієв Т.А., Мусаєва Н.Ф., Сулейманова М.Т. Функція щільності розподілу перешкоди як індикатор для виявлення ступеня розвитку несправності штанговий глибинної насосної установки 94

Мандрона М.Н., Максимович В.Н. Порівняльний аналіз генераторів псевдовипадкових бітових послідовностей 104

Космічні інформаційні технології та системи

Ткаченко А.І. Удосконалення методики польотного геометричного калібрування з використанням невідомих орієнтирів 112

Економічні та управлінські системи

Махорт А.Ф. Про вплив монополістів і фінансових зобов'язань на рівновагу у відкритої економічної системі 122

Вербицька Г.Л. Моделювання процесу прийняття управлінського інноваційного рішення в умовах ризику і невизначеності 134

Роботи та системи штучного інтелекту

Ларін В.Б. Про навігації транспортного робота з двома керманичами колесами 145

До 80-річчя академіка НАН України Б.М. пшеничного 154

Інформаційні матеріали 159