ВЛАСТИВОСТІ КОМБІНАТОРНИХ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ БЕЗУМОВНИХ ЗАДАЧ НА РОЗМІЩЕННЯХ З ЛІНІЙНОЮ І ДРОБОВО-ЛІНІЙНОЮ ЦІЛЬОВИМИ ФУНКЦІЯМИ

Ємець Олег Олексійович, доктор фізико-математичних наук, професор Полтавського університету споживчої кооперації України
Барболіна Тетяна Миколаївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка

pages 66-76

DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v49.i1.40

Розглянуто властивості безумовних евклідових задач комбінаторної оптимізації на розміщеннях з лінійною і дробово-лінійною цільовими функціями. Показано, що будь-яка екстремаль у лінійній задачі є елементом певної множини полірозміщень. Для задач із дробово-лінійною цільовою функцією обгрунтовано спосіб формування множини всіх екстремалей, якщо відома одна з них.

 1. Сергиенко И.В. Каспшицкая М.Ф. Модели и методы решения на ЭВМ комбинаторных задач оптимизации. — Киев : Наук. думка, 1981. — 288 с.
 2. Згуровский М.З., Павлов А.А. Принятие решений в сетевых системах с ограниченными ресурсами. — Киев : Наук. думка, 2010. — 573 с.
 3. Панишев А.В., Плечистый Д.Д. Модели и методы оптимизации в проблеме коммивояжера. — Житомир : ЖГТУ, 2006. — 300 c. 
 4. Гуляницкий Л.Ф., Сиренко С.И. Метаэвристический метод комбинаторной оптимизации ОМК-Н // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». — 2010. — № 4. — С. 31–42.
 5. Стоян Ю.Г., Яковлев С.В. Математические модели и оптимизационные методы геометрического проектирования. — Киев : Наук. думка, 1986. — 268 с.
 6. Cтоян Ю.Г., Ємець О.О. Теорія і методи евклідової комбінаторної оптимізації. — http://
  dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/487.
 7. Емец О.А., Барболина Т.Н. Комбинаторная оптимизация на размещениях. — http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/473.
 8. Емец О.А., Черненко О.А. Оптимизация дробно-линейных функций на размещениях. — http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/467.
 9. Стоян Ю.Г., Ємець О.О., Ємець Є.М. Оптимізація на полірозміщеннях: теорія та методи. — http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/376.
 10. Гребенник И.В., Баранов А.В. Оценки минимума выпуклых функций на классах комбинаторных множеств перестановок // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. — 2009. — № 1. — С. 81–87.
 11. Донець Г.П., Колєчкіна Л.М. Екстремальні задачі на комбінаторних конфігураціях. — http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/560.
 12. Емец О.А., Устьян Н.Ю. Исследование задач комбинаторной оптимизации игрового типа на размещениях // Проблемы управления и информатики. — 2007. — № 1. — С. 26–36.
 13. Ємець О.О., Роскладка О.В., Недобачій С.С. Незвідна система обмежень для загального многогранника розміщень // Укр. мат. журн. — 2003. — 55, № 1. — С. 3–11.
 14. Емец О.А., Барболина Т.Н. О свойствах линейной безусловной задачи комбинаторной оптимизации на размещениях с вероятностной неопределенностью // Кибернетика и системный анализ. — 2016. — № 2. — С. 127–139.
 15. Ємець О.О., Парфьонова Т.О. Дискретна математика. —
  http://dspace.puet.edu.ua/handle/
  123456789/552