Проблеми динаміки керованих систем

Кунцевич В.М. Стабілізація сімей лінійних і нелінійних дискретних динамічних систем 5

Мовчан Л.Т., Мовчан С.Л. Побудова області стійкості в просторі параметрів лінійних цифрових систем методом дискретного D-розбиття 19

Вундер Н.А., Ушаков А.В. Задача формування структури власних векторів матриці стану неперервної стійкої системи, що гарантує відсутність відхилень її траєкторій від монотонно спадної кривої вільного руху 30

Оптимальне керування та методи оптимізації

Онищенко С.М. Оптимальна стабілізація штучного супутника Землі надлишковою системою маховиків в умовах невизначеності 43

Копец М.М. Оптимізація процесу коливань балки 56

Ємець О.А., Барболіна Т.М. Властивості комбінаторних оптимізаційних безумовних задач на розміщеннях з лінійною і дрібно-лінійною цільовими функціями 66

Математичне моделювання та дослідження складних керованих систем

Базилевич Ю.М., Костюшко І.А. Про постановку задач точної декомпозиції лінійних математичних моделей 77

Гладкий А.В., Богаєнко В.А. Дослідження паралельних алгоритмів для задач конвекції-дифузії на основі схем розщеплення 83

Тарахтій О.С. Вдосконалення контуру регулювання потужності газової турбіни когенераційної енергетичної установки в умовах зміни якості палива 96

Управління фізичними об'єктами і технічними системами

Стасюк О.І., Гончарова Л.Л. Математичні моделі і методи аналізу комп'ютерних мереж керування електропостачанням тягових підстанцій залізниць 104

Методи управління і оцінювання в умовах невизначеності

Рзаєв Р.Р., Алієв А.А. Оцінювання кредитоспроможності фізичних осіб із застосуванням нечіткої логіки 114

Методи обробки інформації

Крак Ю.В., Бармак О.В., Багрій Р.О., Стеля І.О. Система введення тексту для альтернативної мовної комунікації 128

Економічні та управлінські системи

Гончар Н.С., Жохін А.С., Козирський В.Г., Терентьєва Л.С. Рецесія, валютний курс, таргетування інфляції 138

Проблеми захисту інформації

Дудатьєв А.В. Комплексний метод протидії інформаційно-психологічним операціям 148

Інформація для авторів та передплатників 160