Проблеми динаміки керованих систем

Ларін В.Б. Про розв'язок узагальнених рівнянь Риккати 5

Луцька М.М., Ладанюк А.П. Особливості задач робастного керування технологічними об'єктами. Частина 2. Приклади моделювання робастних систем керування 10

Оптимальне керування та методи оптимізації

Воронін А.Н. Концепція нелінійної схеми компромісів в багатокритеріальних задачах 17

Демидюк М.В., Литвин Б.А. Оптимізація параметрів та режимів керування рухом двоногого крокуючого робота 32

Вакал Л.П. Пошук оптимальних вузлів для сегментної апроксимації 45

Тагієв Р.К., Касимова Р.С. Про задачу оптимального керування коефіцієнтами еліптичного рівняння з інтегральним критерієм якості вздовж межі області 52

Управління фізичними об'єктами і технічними системами

Ложечніков В.Ф., Улицька Е.О. Синтез багатовимірної оптимальної цифрової системи керування газоповітряним трактом енергетичного котла 61

Методи управління і оцінювання в умовах невизначеності

Мазко О.Г., Кусий С.Н. Робастна стабілізація та оцінка зваженого гасіння збурень в системах керування 71

Сущенко О.А. Робастне керування кутовим рухом платформ з корисним навантаженням на основі Н∞-синтезу 83

Методи обробки інформації

Максимович В.Н., Мандрона М.Н., Гарасимчук О.І., Костів Ю.М. Дослідження характеристик модифікованого адитивного генератора Фібоначчі із запізненням 97

Космічні інформаційні технології та системи

Губарєв В.Ф., Боюн В.П., Мельничук С.В., Сальников М.М., Симаков В.А., Годунок Л.А., Комісаренко В.І., Добровольський В.Ю., Деркач З .В., Матвієнко С.А. Використання систем технічного зору для визначення параметрів відносного руху космічних апаратів 103

Лебедєв Д.В. Про прив'язку космічних знімків за орбітальними даними 120

Онищенко С.М. Оптимальна стабілізація штучного супутника Землі надлишковою системою маховиків 133

Зміст «Міжнародного науково-технічного журналу« Проблеми управління та інформатики »за 2016 рік 148

Зміст «Journal of Automation and Information Sciences», Т. 47, №№ 1-12, 2015 рік 154

Інформація для авторів та передплатників 160