Проблеми динаміки керованих систем

Вундер Н.А., Ушаков А.В. Дослідження відхилення траєкторій лінійних сталих дискретних систем від монотонно спадної кривої вільного руху у випадку кратних дійсних позитивних власних чисел їх матриць 5

Ладанюк А.П., Луцька М.М. Особливості задач робастного керування технологічними об'єктами. Частина 1. Технологічні об'єкти та їх математичні моделі 16

Оптимальне керування та методи оптимізації

Горбійчук М.І., Гуменюк Т.В. Метод синтезу оптимальних за складністю емпіричних моделей в умовах невизначеності 24

Математичне моделювання та дослідження складних керованих систем

Богаєнко В.А., Булавацький В.М., Кривонос Ю.Г. Про математичне моделювання дробово-диференціальної динаміки процесу промивки засолених грунтів з використанням паралельних алгоритмів 33

Стоян В.А., Двірнічук К.В. Математичне моделювання прямих та обернених задач динаміки товстого пружного шару. Частина 2. Задачі керування полем поперечних динамічних зміщень шару 44

Управління фізичними об'єктами і технічними системами

Добровольська Т.С., Ложечніков В.Ф. Автоматизована система керування процесом спалювання палива зі змінною теплотворною здатністю для нафтопереробної промисловості 58

Методи обробки інформації

Руденко О.Г., Безсонов А.А. Нейронні мережі прямого розповсюдження, що коеволюціонують 63

Атаманюк І.П., Кондратенко Ю.П. Метод генерації реалізацій випадкової послідовності із заданими характеристиками на основі нелінійного канонічного розкладу 74

Кичак В.М., Тромсюк В.Д. Метод сортування відносних позицій синхроімпульсів за частотою їх появи 90

Бабчук С.М. Класифікація спеціалізованих комп'ютерних мереж 97

Меліков А.З., Пономаренко Л.А., Багірова С.А. Моделі систем обслуговування-запасання із рандомізоованою політикою поповнення запасів 104

Технічні засоби для вимірювань і управління

Азаров О.Д., Гарнага В.А. Систематизація балансних двотактних підсилювачів постійного струму за критерієм вхідного опору 115

Економічні та управлінські системи

Кисельова О.М., Притоманова О.М., Журавель С.В. Оцінка інвестиційної привабливості стартапів на основі нейронечітких технологій 123

Роботи та системи штучного інтелекту

Галкін А.А. Алгоритми розв'язання задач класифікації на основі апроксимації відносної глибини даних та зваженого середнього значення 144

Інформація для авторів та передплатників 160