ГАРМОНІЯ ЗДОРОВ’Я У ГАРМОНІЇ ЦИФР ЗОЛОТОГО ПЕРЕТИНУ

Бєлов Володимир Михайлович, доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України та Міністерства освіти і науки України, м.Київ

Котова Аліна Борисівна, доктор біологічних наук, зав. відділом Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України та Міністерства освіти і науки України, м.Київ

pages 131-138

DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v48.i1.60

Обґрунтовано введення нового поняття «нормо-індекс», яке підпорядковується правилу «золотого перетину», наведено приклади його розрахунку. Стверджується, що завдяки нормо-індексу вдалося збільшити роздільну здатність діагностичної шкали індексування стану здоров'я людини і систем різного рівня ієрархії його складових, усвідомлено і науково аргументовано підбирати ефективні класи оздоровчих комплексів.

  1. Дартау Л.А., Мизерницкий Ю.Л., Стефанюк А.Р. Здоровье человека и качество жизни: проблемы и особенности управления. — М. : СИНТЕГ, 2009. — 400 с.
  2. Биоэкомедицина / В.И. Гриценко, М.И. Вовк, А.Б. Котова и др. — Киев : Наук. думка, 2001. — 318 с.
  3. Бєлов В.М., Котова А.Б., Пустовойт О.Г. Деклараційний патент на корисну модель: спосіб нормованої уніфікації різноякісної інформації // Бюлетень. — 2005. №12.
  4. Белов В., Гриценко В., Котова А. Понятие нормы как центральной парадигмы здоровья // Здоровье: сущность, диагностика и оздоровительные стратегии: Материалы конференции Криница Гурская (Польша). — 1999. — С. 78–81.
  5. Большая медицинская энциклопедия. — М. : Сов. энциклопедия, — 1961. — 21. — С. 138-139.
  6. Цветков В.Д. Сердце, золотое сечение и симметрия. — Пущино : ПНЦ РАН, 1997. — 170 с.
  7. Шумина И. Размышления о реперных точках. — http//www.ru/2011/12/15/959.
  8. Кнышев Г.В., Настенко Е.А., Палец Б.Л. Феномен золотого сечения в системе кровообращения. Анализ результатов клинических исследований с позиций синергетики // Медична газета «Здоров’я України», — 2015, — № 64.
  9. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психологической диагностике. — Киев : Наук. думка, 1898. — 101 с.
  10. Советский энциклопедический словарь. — М. : Сов. энциклопедия, 1980. — 1222 с.