Управління фізичними об'єктами та технічними системами

Александров Є.Є., Александрова Т.Є. Параметричний синтез цифрової системи стабілізації танкової гармати 5

Проблеми динаміки керованих систем

Вундер Н.А., Ушаков А.В. Дослідження коливальних процесів неперервних систем, породжених фактором кратності власних чисел їх матриць стану 21

Чикрій Ал.А. Про нестаціонарну ігрову задачу керування рухом 37

Руденко О.Г., Безсонов О.О. Прогнозуюче керування нелінійними об'єктами на основі еволюціонуючих нейронних мереж прямого розповсюдження 46

Оптимальне управління та методи оптимізації

Кудін В.Ф., Приймак Б.І. Субоптимальне нелінійне керування за критерієм швидкодії на основі методу інваріантного занурення 56

Управління та оптимізація систем з розподіленими параметрами

Горбань Н.В., Капустян О.В., Капустян Є.А., Хоменко О.В. Сильний глобальний атрактор тривимірної системи рівнянь Нав'є-Стокса в необмеженій каналоподібній області 67

Стоян В.А. Про деякі результати математичного моделювання розв'язків задач керування динамікою просторово розподілених процесів 78

Методи управління та оцінювання в умовах невизначеності

Кисельова О.М., Гарт Л.Л., Довгай П.А. До питання про чисельне моделювання похідної дискретного часового ряду з наближеними даними 89

Івохін E.В., Ваднєв Д.А. Про деякі властивості та оцінки для послідовностей простих чисел 105

Шаховська Н.Б., Нога Р.Ю. Методи та засоби аналізу текстів публікацій для дослідження функціонування наукових шкіл 119

Космічні інформаційні технології та системи

Самойленко Л.І., Колос Л.М. Розробка методології оцінювання ефективності космічної діяльності 132

Зміст «Міжнародного науково-технічного журналу «Проблеми управління та інформатики» за 2015 рік 149

Зміст “Journal of Automation and Information Sciences”, Т. 46, №№ 1–12, 2014 155