Наш ювіляр 5

Проблеми динаміки керованих систем

Чикрій В.К. Середній час зближення в ігрових задачах із випадковими збуреннями 7

Методи ідентифікації та адаптивного управління

Воронов В.А., Лакеєв А.В., Лінке Ю.Е., Русанов В.А. Оцінка точності у процесі юстирування матриці ідентифікації 16

Мельничук С.В. Модифікований частотний метод структурно-параметричної ідентифікації систем 27

Оптимальне управління та методи оптимізації

Верлань Д.А., Семенов В.В., Чабак Л.М. Сильно збіжний модифікований екстраградієнтний метод для варіаційних нерівностей з неліпшицевими операторами 37

Вакал Л.П. Застосування генетичного алгоритму для розв'язання крайових задач 51

Математичне моделювання та дослідження складних керованих систем

Булавацький В.М., Кривоніс Ю.Г. Про моделювання дробово-диференціальної динаміки деяких процесів релаксаційної фільтрації 60

Управління фізичними об'єктами та технічними системами

Потапов В.І. Модель і алгоритм чисельного рішення задачі протиборства двох надмірних, відновлювальних після відмов технічних систем 70

Методи управління та оцінювання в умовах невизначеності

Саричев О.П. Моделювання в класі систем авторегресійних рівнянь в умовах структурної невизначеності 79

Методи обробки інформації

Алієв Т.А., Мусаєва Н.Ф., Сулейманова М.Т., Газізаде Б.І. Аналітичне зображення функції щільності нормального розподілу шуму 104

Космічний моніторинг

Барановський Н.В., Янковіч Є.П. Геоінформаційний моніторинг лісової пожежної небезпеки на основі даних дистанційного зондування поверхні штучним супутником Землі 119

Економічні та управлінські системи

Трофімчук О.М., Васянін В.А. Моделювання упаковки, розподілу та маршутизації дрібнопартіонних потоків у багатопродуктовій мережі 132

Роботи та системи штучного інтелекту

Анісімов А.В., Галкін А.А. Дослідження асимптотичних властивостей непараметричних класифікаторів на основі функцій глибини 147

Інформація для авторів 160