Проблеми динаміки керованих систем

Масталієв Р.О. Необхідні умови оптимальності першого і другого порядку в одній ступінчастій задачі оптимального керування з дискретно-неперервною системою 5

Оптимальне управління та методи оптимізації

Онищенко С.М. Оптимальна стабілізація математичного маятника в нестійкому положенні рівноваги 17

Березовський О.А. Про розв'язування однієї спеціальної оптимізаційної задачі, пов'язаної з визначенням інваріантних множин динамічних систем 33

Копець М.М. Оптимальне керування процесом коливань тонкого прямокутного стрижня 41

Ліщук Н.В. Складність ймовірнісних процедур аналізу стійкості цілочислових задач булевого програмування 54

Управління фізичними об'єктами та технічними системами

Максимов М.В., Цісельська Т.А., Кокол Є.А. Спосіб керування реакторною установкою з ВВЕР-1000 у маневреному режимі 59

Методи управління та оцінювання в умовах невизначеності

Сальников Н.М., Сальникова О.М. Оцінювання стану систем з розподіленими параметрами з використанням скінченновимірних моделей і локальних вимірювань при обмежених похибках 75

Методи обробки інформації

Меліков А.З., Пономаренко Л.А., Кулієва Х.М. Розрахунок характеристик багатоканальної системи обслуговування із чистими втратами та зворотним зв'язком 91

Космічні інформаційні технології та системи

Єфименко Н.В. Синтез алгоритмів керування просторовою переорієнтацією космічного апарата з використанням динамічних рівнянь обертального руху твердого тіла в параметрах Родріга-Гамільтона 102

Ткаченко О.І. Алгоритми узгодження орієнтації зоряного датчика і камери космічного апарата 116

Економічні та управлінські системи

Григорків В.С., Григорків М.В. Моделювання динаміки еколого-економічних систем з урахуванням економічної структуризації суспільства. Частина 2. 127

Бойчук М.В., Семчук О.Р. Стохастична модель оптимальної однопродуктової економіки зростання при нелінійному еколого-економічного критерію з вінерівськими та пуассонівськими процесами 135

Проблеми захисту інформації

Нікітенко Л.Л. Зворотні методи стеганоаналізу на основі x^2-критерію 148

Хроніка 156