ПРО ПРОБЛЕМУ СТАБІЛІЗАЦІЇ СТОХАСТИЧНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ІМПУЛЬСНИМИ МАРКОВСЬКИМИ ЗБУРЕННЯМИ ТА ПОСТІЙНИМ ЗАПІЗНЕННЯМ. Частина 3

Мусурівський Віктор Іванович, кандидат фізико-математичних наук, доцент Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

Ясинський Володимир Кирилович, доктор фізико-математичних наук, професор, зав. кафедрою Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича

pages 25-30

DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v47.i2.70

Розглянуто проблему стабілізації стохастичних дифереціально-функціональних рівнянь з імпульсними марковськими збуреннями та постійним запізненням. Ця система повинна мати властивість асимптотичної стійкості за ймовірністю та забезпечувати наперед задану оптимальність перехідного процесу.

 1. Королюк В.С., Мусуривский В.И., Ясинский В.К. Стабилизация импульсных динамических систем с конечным последействием при наличии марковских параметров. Часть 1 // Проблемы управления и информатики. — 2008. — № 1. — С. 16–35.
 2. Королюк В.С., Мусуривский В.И., Ясинский В.К. Стабилизация импульсных динамических систем с конечным последействием при наличии марковских параметров. Часть 2 //  Там же. — 2008. — № 3. — С. 520.
 3. Королюк В.С., Мусурівський В.І., Ясинський В.К., Дорошенко І.В. Проблеми стабілізації імпульсних систем випадкової структури зі скінченною післядією. — Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. — 240 с.
 4. Мусуривский В.И. О проблеме устойчивости импульсных систем случайной структуры с постоянным запаздыванием // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». — 2011. — № 5. — С. 515.
 5. Мусурівський В.І. Про стійкість імпульсних динамічних систем із постійним запізненням при наявності марковських параметрів // Науковий вісник Чернівецького університету.
  Сер. Комп’ютерні системи та компоненти. — 2010. — 1, вип. 2. — С. 59–67.
 6. Мусурівський В.І. Проблеми стійкості за першим наближенням імпульсних систем випадкової структури із постійним запізненням // Математичне та комп’ютерне моделювання. Сер. Фізико-математичні науки. — 2010. — Вип. 3. — С. 152–158.
 7. Мусурівський В.І. Проблеми стабілізації імпульсних систем випадкової структури із постійним запізненням // Там же. — 2010. — Вип. 4. — С. 148153.
 8. Кац И. Я. Метод функций Ляпунова в задачах устойчивости и стабилизации систем случайной структуры. — Екатеринбург : Изд-во Уральск. гос. академии путей сообщения, 1998. — 222 с.
 9. Дынкин Е. Б. Марковские процессы. — М. : Физматгиз, 1963. — 859 с.
 10. Мусуривский В.И., Ясинский В.К.  О проблеме стабилизации стохастических дифференциально-функциональных уравнений с импульсными марковскими возмущениями и постоянным запаздыванием. Часть 1 // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». — 2014. — № 4. — С. 22–31.
 11. Мусуривский В.И., Ясинский В.К. О проблеме стабилизации стохастических дифференциально-функциональных уравнений с импульсными марковскими возмущениями и постоянным запаздыванием. Часть 2 // Там же. — 2014. — № 6. — С. 5–10.