ПРИСКОРЕНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ ВІДНОВЛЮВАНОЇ СИСТЕМИ, ЯКА ФУНКЦІОНУЄ У ДВОХ РЕЖИМАХ

Кузнєцов Микола Юрійович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, м. Київ

Хом'як Ольга Миколаївна, аспірантка Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, м. Київ

pages 84-96

DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v47.i1.20

Розглянуто систему, яка функціонує у двох режимах, причому в кожному з них структура системи визначається різними деревами відмови. Запропоновано метод прискореного моделювання, що дозволяє будувати незміщені оцінки ймовірності відмови системи. Знайдено умови, які гарантують обмеженість відносної середньоквадратичної похибки оцінки зі зростанням надійності елементів. Ефективність запропонованого методу ілюструється на чисельному прикладі.

 1. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. — М. : Hаука, 1978. — 400 с.
 2. Бусленко Н.П., Калашников В.В., Коваленко И.Н. Лекции по теории сложных систем. — М. : Сов. радио, 1973. — 430 с.
 3. Еpмаков С.М. Метод Монте-Каpло и смежные вопpосы. — М. : Hаука, 1975. — 472 с.
 4. Rubinstein R. Simulation and Monte Carlo method. — New York : Wiley & Sons, 1981. — 320 p.
 5. Kleijnen J.P. Statistical tools for simulation practitioners. — New York : Marcel Dekker, 1987. — 355 p.
 6. Коваленко И.Н. Исследования по анализу надежности сложных систем. — Киев : Наук. думка, 1975. — 210 с.
 7. Heidelberger P. Fast simulation of rare events in queueing and reliability models // ACM Trans. Modeling Comput. Simul. — 1995. — 5, N 1. — P. 43–85.
 8. Li J., Mosleh A., Kang R. Likelihood ratio gradient estimation for dynamic reliability applications // Reliab. Engin. and System Safety. — 2011. — 96, N 12. — P. 1667–1679.
 9. Glasserman P. Monte Carlo methods in financial engineering. — New York : Springer, 2004. — 575 p.
 10. Коваленко И.H. К расчету характеристик высоконадежных систем аналитико-статистическим методом // Электронное моделирование. — 1980. — 2, № 4. — С. 5–8.
 11. Коваленко И.H., Кузнецов Н.Ю. Методы расчета высоконадежных систем. — М. : Радио и связь, 1988. — 176 с.
 12. Kuznetsov N.Yu. Fast simulation technique in reliability evaluation of Markovian and non-Markovian systems / Simulation and Optimization Methods in Risk and Reliability Theory. — New York : Nova Science Publishers, 2009. — P. 69–112.
 13. Кузнецов H.Ю., Шумская А.А. Оценка опасности отказа резервированной системы методом ускоренного моделирования // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». — 2013. — № 3. — С. 50–62.
 14. Glasserman P., Heіdelberger Ph., Shahabuddіn P., Zajіc T. Multilevel splitting for estimating rare event probabilities // Oper. Research. — 1999. — 47, N 4. — P. 585–600.
 15. Kovalenko I.N., Kuznetsov N.Yu., Pegg Ph.A. Mathematical theory of reliability of time dependent systems with practical applications. — Chichester : Wiley, 1997. — 303 p.
 16. Lagnoux A. Rare event simulation // Probab. Eng. and Inf. Sci. — 2006. — 20, N 1. — P. 45–66.
 17. Blanchet J., Lam H. Rare event simulation techniques // Proc. of the 2011 Winter Simulation Conference. — 2011. — P. 217–231.
 18. Хомяк О.Н. Оценка вероятности функционального отказа системы с переменной эффективностью методом ускоренного моделирования // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». — 2014. — № 4. — С. 68–76.
 19. Кузнецов Н.Ю., Хомяк О.Н., Шумская А.А. Ускоренное моделирование функционального отказа s–t сети с восстановлением // Кибернетика и системный анализ. — 2014. — 50, № 3. — С. 39–51.
 20. Кузнецов Н.Ю., Хомяк О.Н. Оценка вероятности функционального отказа резервированной системы методом существенной выборки // Там же. — 2014. — 50, № 4. — С. 64–76.
 21. Hennings W., Kuznetsov N. FAMOCUTN & CUTQN: programs for fast analysis of large fault trees with replicated & negated gates // IEEE Trans. Reliab. — 1995. — 44, N 3. — P. 368–376.
 22. Коваленко И.Н. Об оценке надежности сложных систем // Вопр. радиоэлектроники. — 1965. — 12, № 9. — С. 50–68.
 23. Шумская А.А. Ускоренное моделирование коэффициента неготовности восстанавливаемой системы с ограниченной относительной погрешностью оценки // Кибернетика и системный анализ. — 2003. — № 3. — С. 45–58.