ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СИНУСОЇД

Апостолюк Олександр Семенович, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України "КПІ", м. Київ

Ларін Володимир Борисович, доктор фізико-математичних наук, професор, зав. відділом Інституту механіки ім. С.П. Тимошенко НАН України, м. Київ

pages 31-39

DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v47.i2.30

Розглянуто задачу визначення частот та амплітуд синусоїд у сигналі, що спостерігається. Основною обчислювальною процедурою запропонованого алгоритму є процедура розв’язування системи лінійних алгебричних рівнянь, тобто запропонований алгоритм не пов’язаний, як низка відомих алгоритмів, з інтегруванням системи диференціальних рівнянь. Детально розглянуто випадок, коли досліджуваний сигнал містить одну синусоїду та постійну складову. Ефективність запропонованого алгоритму ілюструється прикладами.

 1. Gulgazaryan G.R., Gulgazaryan R.G., Khachanyan A.A. Vibrations of an orthotropic cylindrical panel with various boundary conditions // Int. Appl. Mech. — 2013. — 49, N5. — Р. 534–554.
 2. Gulyaev V.I., Lugovoi P.Z., Borshch E.I. Self-excited vibrations of a drillstring bit // Ibid. — 2013. — 49, N 3. — Р. 350–359.
 3. Kubenko V.D., Yanchevskii I.V. Vibrations of a nonclosed two-layer spherical electroelastic shell under impulsive electromechanical loading // Ibid. — 2013. — 49, N 3. — P. 303–314.
 4. Нuа Y., Sarkar Т.K. Matrix pencil method for estimating parameters of exponentially damped / undamped sinusoids in noise // IEEE Trans. Acoustics, Speech and Signal Proc. —1990. — 38, N 5. — P. 814–824.
 5. Frazho A.E., Yagci B., Sumali H. On sinusoid estimation in nonstationary noise // IEEE Trans. Automat. Control. — 2004. — 49, N 5. — P. 777–781.
 6. Hou M. Parameter identification of sinusoids // Ibid. — 2012. — 57, N 2. — P. 467–472.
 7. Fedele G., Ferrise A. Non adaptive second order generalized integrator for identification of a biased sinusoidal signal // Ibid. — 2012. — 57, N 7. — P. 1838–1842.
 8. Fedele G., Ferrise A. Biased sinusoidal disturbance compensation with unknown frequency // Ibid. — 2013. — 58, N 12. — P. 3207–3212.
 9. Apostolyuk A.S., Larin V.B. Modification of Prony’s method in the problem of determining the parameters of sinusoids // Journal of Automation and Information Sciences. — 2012. — 44, N 9. — P. 43–50.
 10. Apostolyuk A.S., Larin V.B. Identification problems of linear stationary systems. Part I. Prony’s method // Ibid. — 2011. — 43, N 8. — P. 1–18.
 11. Apostolyuk A.S., Larin V.B. Identification problems of linear stationary systems. Part II. Generalization of Prony’s method // Ibid. — 2011. — 43, N 9. — P. 1–19.
 12. Lee R.C.K. Optimal estimation, identification, and control. Research monograph. N 28. — Cambridge (Massachusetts) : M.I.T. Press, 1964. — 176 p.