Проблеми динаміки керованих систем

Жуковський В.І., Чикрій А.А. Про дискретні конфліктно-керовані процеси дробового порядку за Грюнвальдом-Лєтніковим 5

Онищенко С.М. Стабілізація спостерігачів стану нелінійних систем в умовах невизначеності 15

Мусурівський В.І., Ясинський В.К. Про проблему стабілізації стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з імпульсними марківськими збуреннями та постійним запізненням. Частина 3. 25

Методи ідентифікації та адаптивного управління

Апостолюк А.С., Ларін В.Б. Про визначення параметрів синусоїд 31

Оптимальне управління та методи оптимізації

Копець М.М. Лінійно-квадратична задача оптимального керування для гіперболічної системи 40

Айда-заде К.Р., Кулієв С.З. Синтез зональних керувань для нелінійних систем з нелінійним зворотним зв'язком за виходом 52

Агаї Аг Гаміш Якуб. Розв'язання задачі про сейф на матрицях з двома типами замків 67

Математичне моделювання та дослідження складних керованих систем

Селезов І.Т., Кривоніс Ю.Г., Авраменко О.В. Моделювання хвильових режимів та параметрів керування при русі тіла під водою 73

Кузнєцов Н.Ю., Хом'як О.М. Прискорене моделювання надійності відновлюваної системи, яка функціонує у двох режимах 84

Насірова Т.І., Нейманов Е.М., Ібаєв Е.А. Перетворення Лапласа-Стільтьєса розподілу процесу напівмарковського блукання з віддзеркалюючим екраном в нулі 97

Управління фізичними об'єктами та технічними системами

Ладіков-Роєв Ю.П., Черемних О.К. Стійкість фронту кристалізації у призматичній ампулі, під дією швидкої вібрації 105

Методи обробки інформації

Романюк В.В. Дискретизація континуальної антагоністичної гри на одиничному гіперкубі і перетворення багатовимірної матриці для розв'язування відповідної матричної гри 118

Космічний моніторинг

Кунцевич В.М. Визначення оптимальних маршрутів кадрової зйомки космічними апаратами і їх кластерами 127

Економічні та управлінські системи

Шафізаде Е.Р., Шихлінська Р.Ю. Оптимізація прибутку у віртуальному бізнесі з застосуванням нечіткої логіки 134

Васянін В.А. Завдання розподілу та маршрутизації транспортних блоків із змішаними вкладеннями та її декомпозиція 144