Проблеми динаміки керованих систем

Ларін В.Б. Про використання методу Шура для вирішення одностороннього квадратного матричного рівняння 5

Копець М.М. Матричне інтегродиференціальне рівняння Ріккаті для параболічної системи 12

Методи ідентифікації та адаптивного управління

Наконечний А.Г., Демиденко С.В. Гарантовані оцінки параметрів лінійних рівнянь алгебри при нестаціонарних спостереженнях 23

Гаращенко Ф.Г., Мороз О.Г. Гібридний алгоритм ідентифікації моделі Гаммерштейна, лінійної станів 32

Кучеренко П.А., Соколов С.В. Структурне розпізнавання нелінійних дискретних динамічних об'єктів на основі узагальнених імовірнісних критеріїв 42

Оптимальне управління та методи оптимізації

Ємелічев В.А., Котов В.М., Кузьмін К.Г., Лебедєва Т.Т., Семенова Н.В., Сергієнко Т.І. Стійкість та ефективні алгоритми вирішення задач дискретної оптимізації з багатьма критеріями та неповною інформацією 53

Ємець О.А., Леонова М.В. Симплексна форма загального перестановного могогранника, заданого ненаведеною системою 68

Голінко І.М., Ладанюк О.П., Кубрак О.І. Інженерний метод оптимізації цифрових систем керування 80

Математичне моделювання та дослідження складних керованих систем

Булавацький В.М., Кривоніс Ю.Г. Чисельно-аналітичні розв'язки деяких геоміграційних задач у межах дробово-диференціальних математичних моделей 88

Задирака В.К., Коломис О.М., Луц Л.В., Мельникова С.С. Оцінки основних характеристик алгоритмів обчислення частотної характеристики лінійної стаціонарної моделі об'єкта управління на деяких класах функцій 97

Хом'як О.М. Застосування прискореного моделювання для оцінки ймовірності перетину випадкового рівня марківським процесом 110

Методи обробки інформації

Панкратова Н.Д., Малафєєва Л.Ю. Інформаційна модель знань сценарного аналізу 119

Космічні інформаційні технології та системи

Ткаченко О.І. До завдання польотного геометричного калібрування за невідомими наземними орієнтирами 129

Економічні та управлінські системи

Бондарєв Б.В., Болдирєва В.О. Рівняння для ймовірності нерозорення страхової компанії, що працює на (B, S)-ринку з урахуванням рекламної діяльності 139

Проблеми захисту інформації

Кошкіна Н.В. Дослідження застосовності матриці суміжності для виявлення стеганоаудіоконтейнерів 148