ПРОБЛЕМИ ДИНАМІКИ КЕРОВАНИХ СИСТЕМ

Хусаінов Д.Я., Шатирко А.В., Шакотько Т.І. Отримання умов збіжності процесів навчання у математичних моделях нейродинаміки з післядією 5

КЕРУВАННЯ СИСТЕМАМИ З РОЗПОДІЛЕНИМИПАРАМЕТРАМИ, МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Сидорук В.А., Єршов П.С. Адаптивний алгоритм розв’язання систем рівнянь з блочно-хмарочосними матрицями  17

КОНФЛІКТНО-КЕРОВАНІ ПРОЦЕСИТА МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Iskanadjiev I.M. A generalization of first direct method of pursuit for differential inclusions 32

МЕТОДИ ОБРОБКИ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Мич І.А., Ніколенко В.В., Варцаба О.В. Проблема Дедекінда та класи Поста 42

КОСМІЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ

Куссуль Н.М., Шелестов А.Ю., Яйлимов Б.Я., Лавренюк М.С., Яйлимова Г.О., Колотій А.В., Шумило Л.Л., Пархомчук О.М. Методологія оцінки індикатора цілей сталого розвитку 11.3.1 51

РОБОТИ ТА СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Дорошенко А.Ю., Шимкович В.М., Мамедов Т.А., Яценко О.А. Автоматизоване проєктування штучного нейрона для програмованих логічних інтегральних схем на основі алгебро-алгоритмічного підходу 61

Трунов О.М. Формування методу аналітичного розв’язку зворотної задачі кінематики маніпуляторів промислового робота 73

КЕРУВАННЯ В ЕКОНОМІЧНИХТА БІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ

Заріцький О.В. Задача параметричної оптимізації грейдів в нетарифних системах оплати праці 86