Проблеми динаміки керованих систем

Gubarev V. New trends in control theory 5

Mishchenko M. Structure-based optimization problem for model predictive control in linear multi-input multi-value systems 22

Методи оптимізації та оптимальне керування

Васянін В.О., Трофимчук О.М., Ушакова Л.П. Задачі побудови кільцевих маршрутів транспортних засобів у багатопродуктовій ієрархічній мережі 37

Воронін А.М., Савченко А.С. Дуальний метод програмування 56

Тимченко В.Л. Оптимізація програмованих траєкторій стабілізації рухомих обʼєктів на основі систем керування змінної структури 61

Керовані процеси з дробовою динамікою

Булавацький В.М. Замкнена форма розв’язків деяких крайових задач дробово-диференційної консолідаційної динаміки геопористих середовищ 77

Чисельні методи в екстремальних задачах, методи наближення функцій

Стецюк П.І., Березовський О.А., Лиховид О.П., Стецюк М.Г. Математичні моделі та алгоритми оптимальної упаковки куль та кубів у сферичний та кубічний контейнери 87

Технічні засоби для вимірювань та керування

Яременко С.В., Крак Ю.В. Про підхід до визначення відповідності між пікселями камери і проєктора у мультимедійному тирі 101

Fainzilberg L. Cyclic signals classification by codegrams characterizing the dynamics of cycles shape changing 112

Космічні інформаційні технології та системи

Клименко Ю.О., Черемних О.К., Федоренко А.К., Войцеховська А.Д. Відтворення спектральних властивостей акустико-гравітаційних хвиль в супутникових вимірах 124

Яйлимов Б.Я., Яйлимова Г.О., Шелестов А.Ю., Лавренюк А.М. Використання супутникових продуктів для аналізу змін територій природно-заповідного фонду України 135

Дослідження операцій та системний аналіз

Gorbachuk V., Gavrilenko S., Golotsukov G., Lupei M., Nikolenko D., Pustovoit M., Batih L. Asymmetric information, intermediation, coordination, rational self-selection and social welfare 151