Методи оптимізації та оптимальне керування

Петрівський В.Я., Петрівський Я.Б., Шевченко В.Л., Сініцин І.П. Оптимізація траєкторії руху датчиків з урахуванням важливості ділянок території моніторингу та ймовірності виявлення об’єктів 6

Адаптивне керування та методи ідентифікації

Zhiteckii L.S., Solovchuk K.Yu. Adaptive robust multivariable control of noninvertible memoryless systems with bounded disturbances: a generalization 22

Руденко О.Г., Безсонов О.О. Про один алгоритм ідентифікації лінійних обʼєктів на основі найменшого ексцесу 39

Методи керування та оцінювання в умовах невизначеності

Aliyev E.R., Salmanov F.M. Fuzzy approach to forecasting the dynamics of vegetation indices 53

Керування системами з розподіленими параметрами, математичне моделювання

Александров Є.Є., Александрова Т.Є., Моргун Я.Ю. Параметричний синтез цифрового стабілізатора системи курсової стійкості автомобіля-паливозаправника 69

Конфліктно-керовані процеси та методи прийняття рішень

Горбачук В.М., Голоцуков Г.В., Дунаєвський М.С., Сирку А.А., Сулейманов С.-Б. Теоретико-ігрові та оптимізаційні моделі і методи підвищення безпеки кіберінфраструктур 92

Методи обробки та захисту інформації

Кряжич О.О., Коваленко О.В. Вдосконалення ітераційного алгоритму з реалізації способу опису екологічного стану території 106

Космічні інформаційні технології та системи

Мельничук С.В., Шевченко В.М. Робота системи технічного зору по елементах поверхні космічного апарата в умовах її неповної видимості 113

Яйлимова Г.О., Яйлимов Б.Я., Шелестов А.Ю., Красільнікова Т.М. Інтелектуальні методи та моделі обробки супутникових даних у задачі моніторингу звалищ 128

Роботи та системи штучного інтелекту

Воронін А.М., Савченко А.С. Формалізований метод рішення багатокритеріальних задач 141

Керування в економічних та біологічних системах

Аралова Н.І., Радзійовський П., Радзійовська М. Розрахунок параметрів функціональної системи дихання для оптимізації вибору режимів штучної вентиляції легенів 149