Методи оптимізації та оптимальне керування

Воронін А.М., Савченко А.С. Задача розподілу ресурсів 5

Керування системами з розподіленими параметрами, математичне моделювання

Стоян В.А., Черній Д.І., Волощук С.Д., Стоян А.О. Про вироджений випадок тривимірної задачі динаміки товстих пружних плит 11

Конфліктно-керовані процеси та методи прийняття рішень

Чикрій Г.Ц., Кузьменко В.М. Реалізація зближення коливних систем на основі принципу розтягування часу 25

Стохастичні системи, нечіткі множини

Кириченко О.Л., Малик І.В., Остапов С.Е. Аналіз кластерної структури Інтернет-мереж на основі випадкових матриць 37

Керовані процеси з дробовою динамікою

Drin Ya.M., Drin I.I., Drin S.S. The nonlocal problem for fractal diffusion equation 47

Богаєнко В.О., Булавацький В.М. Чисельно-аналітичне розв’язання однієї задачі моделювання дробово-диференціальної динаміки комп’ютерних вірусів 56

Методи обробки та захисту інформації

Ратов Д.В. Розробка методу та програмного засобу стиснення та шифрування інформації 66

Космічні інформаційні технології та системи

Губарев В.Ф., Мельничук С.В., Сальников М.М. Метод та алгоритми обчислення високоточної орієнтації та взаємної прив’язки систем координат кластера астродатчиків космічного апарата за неточними вимірюваннями 74

Заріцький О.В., Пономаренко О.В. Кількісна оцінка технологічної сингулярності 93

Яйлимов Б.Я., Шелестов А.Ю., Ємельянов М.О., Пархомчук О.М. Валідація карт деградації земель на основі геопросторових даних 112

Роботи та системи штучного інтелекту

Крак Ю.В., Яременко С.В. Алгоритмічні та апаратні засоби для знаходження рухомих цілей на проекційному зображенні від лазерного випромінювача мультимедійного тренажера 126

Керування в економічних та біологічних системах

Файнзільберг Л.С. Узагальнений підхід до побудови комп’ютерних засобів профілактичної медицини для домашнього використання 136

Інформація для авторів та передплатників 159