Проблеми динаміки керованих систем

Волосов В.В., Шевченко В.М. Синтез управління стабілізацією геостаціонарного супутника у точці стояння 5

Кулік А.С., Дергачов К.Ю., Пасічник С.М. Моделі плоского руху двоколісного експериментального балансуючого зразка 18

Адаптивне керування та методи ідентифікації

Канцедал Г.О. Ідентифікація матриці суміжності у моделі імпульсних процесів з різнотемповою дискретизацією в когнітивній карті застосування криптовалют 35

Методи керування та оцінювання в умовах невизначеності

Романенко В.Д., Мілявський Ю.Л. Координуюче керування імпульсним процесом когнітивної карти у стохастичному середовищі 49

Керування системами з розподіленими параметрами, математичне моделювання

Грама М.П., Сідлецький В.М. Порівняння роботи підсистем прогнозування в автоматизованій системі керування випарним апаратом 59

Стохастичні системи, нечіткі множини

Кузнєцов М.Ю., Кузнєцов І.М., Шумська А.А. Знаходження стохастичного градієнта для оптимізації ефективності систем, які описуються деревами відмов з ефективністю 76

Методи обробки та захисту інформації

Timchenko V., Kondratenko Yu., Kreinovich V. Efficient optical approach to fuzzy data processing based on colors and light filters 89

Трофимчук О.М., Кряжич О.О. Метод обробки неструктурованої інформації на веб-ресурсах 106

Дослідження операцій та системний аналіз

Федік Л.Ю., Кондіус І.С., Грудецький Р.Я., Зубовецька Н.Т. Аналіз навігаційних систем автомобілів як систем автоматизації 116