Методи оптимізації та оптимальне управління

Стецюк П.І., Лиховид О.П., Жидков В.О., Супрун А.А. Оптимізаційні задачі модернізації пропускних здатностей дуг відмовостійких мереж  5

Адаптивне управління та методи ідентифікації

Соловйов В.І., Рибальський О.В., Журавель В.В., Шабля О.М., Тімко Є.В. Урахування багатофакторності характеристик голосу в задачах ідентифікації диктора  21

Кадомський К.К. Застосування потокової кластеризації для ідентифікації гібридних темпоральних автоматів на аналогових даних IIoT   31

Управління системами з розподіленими параметрами, математичне моделювання

Северін В.П., Нікуліна О.М. Застосування інформаційної технології для моделювання динаміки керування ядерним реактором з розбиттям на зони вертикальної осі    45

Конфліктно-керовані процеси та методи прийняття рішень

Чикрій А.А., Раппопорт І.С. Гарантований результат у ігрових завданнях групового зближення керованих об'єктів    57

Стохастичні системи, нечіткі множини

Масол В.І., Поперешняк С.В. Явний вид розподілу обраних двовимірних та тривимірних статистик (0, 1)-послідовності   72

Численні методи в екстремальних задачах, методи наближення функцій

Семенов В.В., Денисов С.В. Адаптивний метод операторної екстраполяції для варіаційних нерівностей у банахових просторах  82

Методи обробки та захисту інформації

Алієв Т.А., Мусаєва Н.Ф. Технології обчислення коефіцієнта кореляції між корисним сигналом і перешкодою з оцінки їх релейної взаємної кореляційної функції   93

Технічні засоби для вимірювання та управління

Палагін А.В. Інформаційно-технологічні засоби керованої еволюції   104

Космічні інформаційні технології та системи

Волосов В.В., Шевченко В.М. Математичні моделі кутового руху космічних апаратів та їх використання в задачах управління орієнтацією    124

Роботи та системи штучного інтелекту

Літвинчук А.М., Барановська Л.В. Покращення моделей розпізнавання облич за допомогою згорткових нейронних мереж, навчання подібності та методів оптимізації  140

Інформація для авторів та передплатників    159