Методи оптимізації та оптимальне керування

Григоренко В.А., Клюшин Д.А., Ляшко С.І. Багатоблочний метод ADMM з прискоренням Нестерова  5

Легеза В.П., Нещадим О.М. Визначення траєкторій найшвидкіснішого руху матеріальної точки в горизонтальному векторному полі  19

Методи керування та оцінювання в умовах невизначеності

Наконечний О.Г., Кудін Г.І., Зінько П.М., Зінько Т.П. Мінімаксні середньоквадратичні оцінки матричних параметрів у задачах лінійної регресії за умов невизначеності  28

Конфліктно-керовані процеси та методи прийняття рішень

Маматов М.Ш., Нуритдинов Ж.Т., Есонов Е.Е. Диференціальні ігри дробового порядку з розподіленими параметрами  38

Стохастичні системи, нечіткі множини

Алієв Ельчин Р., Алієв Ельмар Р., Алі А.Е. Аналітична підтримка процесу мікрокредитування із застосуванням системи нечіткого висновку  48

Функціонально-диференціальні та імпульсні системи керування

Яковенко Н.Д., Бондарчук А.П., Ковальчук О.П. Дослідження динамічних ефектів при мікромасштабному імпульсному навантаженні  61

Чисельні методи в екстремальних задачах, методи наближення функцій

Собчук В.В., Харкевич Г.І. Залежність якості машинного перекладу тексту від використовуваного перетворення Фур’є  69

Борсук Б.М., Ханін О.Г. Про наближення функцій класу Зигмунда бігармонічними інтегралами Пуассона  81

Технічні засоби для вимірювань та керування

Багацький В.О., Багацький О.В. Перетворення похибок на передавальних функціях вимірювання і контролю  92

Северин В.П., Нікуліна О.М. Моделі ядерного реактора ВВЕР-1000 з розбиттям на зони за вертикальною віссю для інформаційної технології керування  105

Космічні інформаційні технології та системи

Ткаченко О.І. Високоточне польотне калібрування за незаданими маркерами  117

Роботи та системи штучного інтелекту

Мовчан Л.Т., Мовчан С.Л. Дослідження геометрії D-розбиття одномірної площини параметра характеристичного рівняння неперервної системи  125

Керування в економічних та біологічних системах

Аралова Н.І., Шахліна Л.Я.-Г., Аралова А.А., Калитка С.В., Рода О.Б., Л.А. Васильченко Автоматизовані робочі місця для функціональної діагностики спортсменів  137