Методи оптимізації та оптимальне керування 

Трофимчук О.М., Васянін В.О., Ушакова Л.П. Дослідження задачі оптимізації ієрархічної структури розрідженої і щільної комунікаційної мережі     5

Горбань Н.В., Капустян О.В., Капустян О.А., Курилко О.Б. Наближене оптимальне керування процесом реакції-дифузії в мікронеоднорід­ному середовищі    22

Семенова Н.В., Ломага М.М., Семенов В.В. Лексикографічні задачі опуклої оптимізації: умови розв’язуваності та оптимальності, метод відсікаючих площин   30

Методи керування та оцінювання в умовах невизначеності

Власенко Л.А., Руткас А.Г., Чикрій А.О. Стохастичні диференціальні ігри у розподілених системах із запізненням   41

Стохастичні системи, нечіткі множини

Козлов О., Кондратенко Ю. Пошук оптимальних функцій належності нечітких систем на основі біоінспірованих еволюційних алгоритмів. Частина 1. Покроковий метод   55

Чисельні методи в екстремальних задачах, методи наближення функцій

Харкевич Ю.І., Ханін О.Г. Апроксимативні властивості операторів типу Абеля-Пуассона на узагальнених класах Гельдера. 76

Методи обробки та захисту інформації

Хамдамов Р.Х., Керимов К.Ф. Метод захисту бази даних на основі брандмауер веб-додатків   84

Роботи та системи штучного інтелекту

Соловйов В.І., Рибальський О.В., Журавель В.В. Система автоматичної сегментації пауз у фонограмах на основі нейронних мереж глибокого навчання    91

Диха М.В., Грипинська Н.В., Цегелик Г.Г., Марко М.Я. Визначення оптимального портфеля замовлення із безлічі можливих  98

Дослідження операцій та системний аналіз

Семенюта М. Фібоначчі- та супер-Фібоначчі-граціозні розмітки деяких видів графів   105

Олецький О.В., Махно М.Ф. Про підвищення рівня адекватності  результатів оцінювання учбових проектів на основі параметричної релаксації методу парних порівнянь  122

Керування в економічних та біологічних системах

Брунеткін О., Беглов К., Максимов М., Улицька О. Модель і метод керованого піролизу органічних речовин змінного складу   134