Проблеми динаміки керованих систем

Хусаінов Д.Я., Бичков О.С., Сіренко А.С., Буранов Ж.І. Стійкість динамічних систем з визначеними перемиканнями, що складаються із лінійних підсистем без запізнення   5

Адаптивне керування та методи ідентифікації

Петрик М.Р., Чикрій А.О., Мудрик І.Я. Методи моделювання та ідентифікація параметрів неоднородніх анормальних неврологічних рухів у багатокомпонентних нейробіосистемах з когнітивними зворотними зв’язками   18

Керування системами з розподіленими параметрами, математичне моделювання

Стоян В.А., Волощук С.Д. Про тривимірні початково-крайові задачі динаміки товстих пружних плит   34

Стохастичні системи, нечіткі множини

Кнопов П.С., Богданов О.В. Використання стохастичної моделі для прогнозування тривалих епідемій  50

Чисельні методи в екстремальних задачах, методи наближення функцій

Семенов В.В., Денисов С.В., Сірик Д.С., Харьков О.С. Збіжність методу екстраполяції з минулого та методу операторної экстраполяції  58

Хамдамов Р.Х.,  Керімов К.Ф. Математичний алгоритм виявлення XSS-атак на веб-додатки  73

Технічні засоби для вимірювань та керування

Комяк В.В., Комяк В.М., Кязимов К.Т., Панкратов О.В., Данілін О.М. Підхід до оцінки заповнюваності людьми мобільних засобів при аварійній евакуації з будинків   78

Космічні інформаційні технології та системи

Ткаченко О.І. Високоточне польотне калібрування оптико-електронного комплексу космічного апарата   91

Роботи та системи штучного інтелекту

Радюк П.М., Бармак О.В., Крак Ю.В. Інформаційна технологія ранньої діагностики пневмонії з використанням згорткових нейронних мереж  101

Керування в економічних та біологічних системах

Барановский С.В., Бомба А.Я., Ляшко С.І. Прийняття рішень при моделюванні динаміки інфекційного захворювання з урахуванням дифузійних збурень та зосереджених впливів   115

Аралова Н.І. Математична модель вибору режимів дихання при штучній вентиляції легенів  130

Атоєв К.Л., Вовк Л.Б., Шпига С.П. Дослідження взаємозв’язку продовольчих, енергетичних та водних ресурсів за допомогою трисекторальної моделі Лоренца   141