Методи оптимізації та оптимальне керування

Гурін А.Л., Гращенко І.С., Савченко Л.В Параметричний метод розв’язання задач про математичний сейф на графах   5

Адаптивне керування та методи ідентифікації 

Романенко В.Д., Мілявський Ю.Л., Канцедал Г.О. Адаптивна система стабілізації нестійкого курсу криптовалюти на основі моделі імпульсного процесу когнітивної карти   11

Методи керування та оцінювання в умовах невизначеності

Наконечний О.Г., Кудін Г.І., Зінько П.М., Зінько Т.П. Гарантовані середньоквадратичні оцінки лінійних перетворень матриць в умовах статистичної невизначеності    24

Конфліктно-керовані процеси та методи прийняття рішень

Сапегин С.В., Рябцев Г.Л., Зубарева Е.А., Басанцов И.В. Засіб ефективної взаємодії експертів у системах підтримки прийняття рішень електронного уряду    38

Маматов М.Ш., Зуннунов А.О., Есонов Е.Е. Оцінки часу переслідування в диференціальних іграх багатьох гравців на опуклому компакті    51

Стохастичні системи, нечіткі множини

Артюшенко М.В. , Хижняк А.В. Ентропійні методи моделювання систем, що самоорганізуються за даними гіперспектрального зондування    67

Функціонально-диференціальні та імпульсні системи керування 

Лакеєв А.В., Русанов В.А., Банщиков А.В. До тензорного аналізу розв’язності задачі реалізації білінІйної системи другого порядку із запізненням    79

Чисельні методи в екстремальних задачах, методи наближення функцій

 Харкевич Ю.І. Точні рівності наближення функцій класу Соболєва їх узагальненими інтегралами Пуассона    93

Грабова У.З., Сальникова С.А. Узагальнений інтеграл Пуассона і його прикладні аспекти   102

Швай О.Л. Про наближення функцій інтегралами Гаусса–Вейєрштрасса    112

Ракушев М.Ю. Метод прогнозування стабілізованого за енергією руху космічного апарата на основі диференціально-тейлорівських перетворень    119

Прокопенко Т.О., Лавданська О.В. Інформаційна модель керування проектами галузі інформаційних технологій в умовах гнучкої методології Scrum    129

Роботи та системи штучного інтелекту

Козлов О.В., Кондратенко Ю.П. Пошук оптимальних функцій належності нечітких систем на основі біоінспірованих еволюційних алгоритмів. Частина 2. Реалізація методу та дослідження його ефективності    139

Інформація для авторів та підписників   160