ВІДБІР ДІЛЯНОК ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ ДЛЯ ПІСЛЯСТАРТОВОГО РАДІОМЕТРИЧНОГО КАЛІБРУВАННЯ СУПУТНИКОВИХ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ СЕНСОРІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗЕМЛІ

Зєлик Ярема Ігоровичдоктор технічних наук, головний науковий співробітник Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України, м. Київ

Чорний Сергій В’ячеславовичкандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України, м. Київ

Підгородецька Людмила Володимирівнакандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України, м. Київ

pages 110–123

DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v50.i2.50

Проведено спектральні дослідження та здійснено відбір тестових ділянок земної поверхні території України, придатних для післястартового радіометричного калібрування супутникових оптико-електронних сенсорів спостереження Землі, на основі архівних супутникових даних та створено відповідний векторний геоінформаційний шар.

 1. HQ Earth Science Data Systems (ESDS) Program. ESDS Policies. Data & Information Policy. Data Levels. Data Processing Levels. — https://earthdata.nasa.gov/earth-science-data-systems-program/policies/data-information-policy/data-levels (31.05.2017).
 2. Committee on Earth Observation Satellites (CEOS). — Ceos.org (31.05.2017).
 3. Сreation of a calibration test site of subsatellite support / Yа.I. Zyelyk, V.A. Yatsenko, V.E. Nabivach, O.V. Semeniv, L.V. Podgorodetskya // Journal of Automation and Information Sciences. —2013. — 45, N 12. — P. 48–65.
 4. Zyelyk Yа.I. Information-technological support of post launch calibration of optoelectronic monitoring sensors of «Sich» space system // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. — 2013. — 5, N 9(65). — P. 27–38.
 5. Зелык Я.И. Создание средств и разработка методик послестартовой калибровки оптических средств космического наблюдения космической системы «Січ» // Вісник астрономічної школи. — 2013. — 9. — С. 93–101.
 6. Зєлик Я.І., Семенів О.В. Створення геоінформаційної бази даних підсупутникового калібрувального полігону // Там же. — 2014. — 10, № 2. — С. 115–122.
 7. Зєлик Я.І., Семенів О.В. Геоінформаційна база даних розподіленого контрольно-калібру­вального полігону // Там же. — 2015. — 11, № 2. — С. 114–121.
 8. Spectral response in-flight estimation of Sich-2 multispectral satellite system / M.O. Popov, S.A. Stankevich, Ya.I. Zyelyk, S.V. Sklyar, O.V. Semeniv // Ukrainian Journal of Remote Sensing. — 2014. — № 1. — P. 16–17. — http://ujrs.org.ua/ujrs (31.05.2017).
 9. Зєлик Я.І., Чорний С.В., Коваленко О.О. Програмне забезпечення для радіометричного калібрування багатоспектральних оптичних систем дистанційного зондування Землі за перехресним методом // 14-а Українська конференція з космічних досліджень. Ужгород, 8–12 вересня 2014 р. Тези доповідей конференції. — Київ: ІКД НАН України та ДКА України, 2014. — С. 140.
 10. Калібрування спектральної чутливості сенсора багатоспектральної супутникової системи «Січ-2» за наземними спектрометричними вимірюваннями: попередні результати / М.О. Попов, С.А. Станкевич, Я.І. Зєлик, С.В. Шкляр, О.В. Семенів // Космічна наука та технологія. — 2012. — 18, № 5. — С. 59–65.
 11. LANDNET Sites (CEOS Reference Sites). — http://calvalportal.ceos.org/ceos-landnet-sites (31.05.2017).
 12. Test Site Catalog. — http://calval.cr.usgs.gov/rst-resources/sites_catalog/ceos-reference-sites (31.05.2017).
 13. Закон Ламберта. — https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%
  BD_%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0 (31.05.2017).
 14. Petland A. Linear shape from shading // Intl. Comput. Vision. — 1990. — 4. — P. 153–162.
 15. Landsat Surface Reflectance Climate Data Records. — https://pubs.er.usgs.gov/publication/
  fs20133117 (31.05.2017).
 16. Landsat Surface Reflectance Climate Data Records. — https://pubs.usgs.gov/fs/2013/3117/
  pdf/fs2013-3117.pdf (31.05.2017).
 17. Landsat Surface Reflectance Higher-Level Data Products. — https://landsat.usgs.gov/landsat-surface-reflectance-high-level-data-products (31.05.2017).
 18. Earth Explorer. — https://earthexplorer.usgs.gov (31.05.2017).
 19. Gurol S., Ozen H., Leloglu U. M., Tunali E. Tuz Golu: New absolute radiometric calibration test site // The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. — 2008. — 37, part B1. — P. 35–40.
 20. Questionnaire for information regarding the CEOS WGCV IVOS subgroup Cal/Val test sites for land imager radiometric gain. QA4EO-WGCV-IVO-CSP-008. Tuz Gölü. Ver. 2.0, CEOS, 2009. — 37 p.
 21. Зацерковний В., Бурачек В., Железняк О., Терещенко А. Геоінформаційні системи і бази даних. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. — 492 с.
 22. ArcGIS 9.0. Начало работы. Руководство пользователя ESRI. — New York, 2004. — 272 с.
 23. ArcGIS 9.0. ArcMap. Руководство пользователя ESRI. — New York, 2004. — 558 с.
 24. ERDAS Field Guide, Technical Documentation ERDAS INC. — Norcross, GA. — 2009. — 824 p.
 25. Зєлик Я., Підгородецька Л. Детектування посівів озимих культур за супутниковими даними на основі ґрунтово-адаптивного перпендикулярного вегетаційного індексу // Вісник астрономічної школи. — 2015. — 11, № 1. — С. 91–98.