МАКРОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІЦНЕННЯ

Копитко Марта Іванівна, доктор економічних наук, професор Львівського державного університету внутрішніх справ

Левків Галина Ярославівна, доктор економічних наук, доцент Львівського державного університету внутрішніх справ

Вінічук Марія Володимирівна, кандидат економічних наук, старший викладач Львівського державного університету внутрішніх справ

pages 137–145

DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v50.i2.60

Визначено основні проблеми макроекономічної безпеки України. За допомогою програмних пакетів MS Excel і Statistiсa 8.0 проведено дослідження основних показників макроекономічної безпеки країни. Для забезпечення економічної стабільності в Україні запропоновано удосконалити стабілізаційну політику шляхом використання методу «магічного чотирикутника Парето», який доцільно доповнити ще однією компонентою — прямими іноземними інвестиціями в економіку України, що дозволяє здійснювати тактичний і стратегічний контроль і реалізовувати оперативні рішення в процесі забезпечення економічної безпеки держави, а також є суттєво новим підходом до вирішення такої проблеми.

 1. Тенденції тіньової економіки в Україні, І квартал 2016 р. — http://www.me.gov.ua.
 2. Круш П.В., Клименко В.О. Гроші та кредит: навч. посібник. — Київ : ЦУЛ , 2010. — 215 с.
 3. Небава М.І. Макроекономічна рівновага в моделі сукупного попиту і сукупної пропозиції. Стабілізаційна політика. — http://posibnyky.vntu.edu.ua/makro_ek/43.htm.
 4. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» № 1277 від 29.10.2013. — http://www.me.gov.ua.
 5. Официальная веб-страница Министерства экономики, экономического развития и торговли. — http://www.me.gov.ua.
 6. Официальная веб-страница Государственной службы статистики Украины. — http://
  www.ukrstat.gov.ua.
 7. Официальная веб-страница Министерства финансов Украины. — http://www.minfin.gov.ua.
 8. Вінічук М.В. Боргова безпека України в системі зміцнення економічної безпеки держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. економічна. — 2017. — Вип. 1. — 258 с.
 9. Наконечна Н. В., Вінічук М. В. Дерегуляція економіки в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток держави // Молодий вчений. — 2016. — №12 (39). — с. 938
 10. Вінічук М.В. Роль стабілізаційної політики держави у зміцненні соціальної безпеки на посттрансформаційному етапі розвитку економіки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. економічна. — 2013. — Вип. 2. — С. 18–28.
 11. Официальная веб-страница Всемирного банка. — http://www.worldbank.org.
 12. Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році». — Київ : НІСД, 2015. — 684 с.
 13. Копитко М.І. Економічна безпека підприємств з виробництва транспортних засобів. — Київ : Ліга-Прес, 2015. — 556 с.