НАБЛИЖЕНІ АЛГОРИТМИ ВИДІЛЕННЯ ТРЕНДІВ В ЗАДАЧАХ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ. Частина 2. МОМЕНТИ ПОЯВИ ЕЛЕМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО ПОТОКУ НЕВІДОМІ

Ідрісов Фарит Фатихович, доктор технічних наук, професор Томського державного університету систем керування та радіоелектроніки, Росія

pages 146–155

DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v50.i2.30

Розглянуто наближені алгоритми оцінювання трендів в задачах фінансової розвідки. Досліджено випадок, коли моменти появи елементів фінансового потоку невідомі. Отримано оцінки статистичних характеристик запропонованих алгоритмів.

  1. Идрисов Ф.Ф. Оценка параметров динамических систем при случайных пропусках измерений// Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». — 2016. — 4. — С. 18–26
  2. Alguliev R., Abdullaeva F. User profiles and identifying user behavior in the cloud computing environment// Universal journal of communications and network. — 2014. — 2, N 5. — P. 87–92.
  3. Боровков А.А. Курс теории вероятностей. — М.: Наука, 1972. — 287 с.
  4. Кендал М. Дж., Стьюарт А. Теория распределений. — М.: Наука, 1966. — 587 с.