ФУНДАМЕНТАЛЬНА МЕТРОЛОГІЯ. МАГНІТОПОЛьоВА ТЕОРІЯ ВИМІРЮВАНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ЯВИЩА ПЕРЕНОСУ ЕНЕРГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ КРІЗЬ МАТЕРІАЛ АБО РЕЧОВИНУ. Частина 1. Філософські аспекти теорії

Кондратов Владислав Тимофійовичдоктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, м. Київ

pages 124–136

DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v50.i2.70

Розглянуто філософські аспекти магнітопольової теорії вимірювань. Наведено основні закони, категорії, наукові принципи та інше, що представляє цю теорію як цілісну систему понять і поглядів. Дано визначення магнітопольової теорії вимірювань. Констатується, що фундаментом створюваної теорії є п’ять фундаментальних законів і п’ять наукових принципів. Викладено систему цілей теорії, виділено наукові напрямки, що розвиваються.

 1. Кондратов В.Т. Философские аспекты теории избыточных измерений // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. — 2008. — № 2. — С. 7–23.
 2. Кондратов В.Т. Теория избыточных измерений // Там же. — 2005. — № 1. — С. 7–24.
 3. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Интегральная форма. — http://know. sernam.ru/book_ter.php?id=12
 4. Энергия электромагнитного поля. Теорема единственности. Глава 4. — http://know. sernam.ru/book_ter.php?id=29
 5. еорема Умова–Пойнтинга для электромагнитного поля. — http:// studopedia.ru/3_ 43182_ teorema-umova-poytinga-dlya-elektromagnitnogo-polya.html]
 6. Система. — https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B 5%
  D0%BC%D0%B0
 7. Фредерикс В.К. Электродинамика и введение в теорию света. — Л. : КУБУЧ. — 1934. — 226 c. — https://books.google.com.ua/books?id=6YIGAwAAQBAJ&pg=PA226&lpg=
  PA226&dq=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%8B+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&source=bl&ots=j5sUqZIqU&sig=pDnGkSb6Ah2uyyewsPIwpLU5TRA&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwi568256rjXAhUGMZoKHZ7CskQ6AEIPzAF#v=onepage&q=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D1%8B%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&f=false
 8. Токи смещения. — https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA_%D1% 81%
  D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
 9. Единая теория поля и новая концепция мировоззрения. — http://physics-animations. com/cgi-bin/forum.pl?forum=efr&mes=14311
 10. Энергия. — https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%
  B8%D1%8F
 11. Попов В.П., Крайнюченко И.В. Информация и энергия. — http://www. trinitas.ru/rus/doc /0016/001d/00162140.htm.
 12. Природа вещества. — https://books.google.com.ua/books?id=3AF4CwAAQBAJ&pg=PA1&lpg =PA1&dq=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&source=bl&ots=8pO2W7PWcy&sig=4KabScrpDUdVCKNNyQh9ubNu6dw&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwji6JTF593TAhULEywKHT4EAoIQ6AEIVjAN#v=onepage&q=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&f=false
 13. Глушков В.М. О кибернетике как науке. Кибернетика, мышление, жизнь. — М. : Наука. — 1964. — 57 с.
 14. Понятие материи. Основные формы и свойства материи. Философское и естествен­нонаучное представление о материи. — http://www.philoguides.ru/ponyatie_materii_osnovnie formi_
  i_svoystva_materii_filosofskoe_i_estestvennonauchnoe _predstavlenie_o_materii-746-1.html
 15. Мера (философия). — https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%9c% d0%b5%d1%80%d0%b0_(%d1%
  84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f)
 16. Кондратов В.Т. Спосіб вимірювального перетворення фізичних величин та пристрій для його здійснення. // Патент України на винахід. — № 115190. — Бюл. № 7, 10.04.2017.
 17. Белов Г.В. Изменит ли Россию альтернативная наука. — https://aldebaran.ru/author /v_belov_
  g/kniga_izmenit_li_rossiyu_alternativnaya_nauka/
 18. Виды электрических токов. — http://www.physicalsystems.org/index07.04.5. 0.html