ДИФЕРЕНЦІЙНІ МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ КОМП’ЮТЕРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ АНОМАЛЬНиХ І ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМІВ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ

Стасюк Олександр Іоновичдоктор технічних наук, професор, зав. кафедрою Державного економіко-технологічного університету транспорту, м. Київ

Гончарова Лідія Леонідівнакандидат технічних наук, доцент Державного економіко-технологічного університету транспорту, м. Київ

pages 85–92

DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v50.i1.50

Показано, що ключовим напрямком в сфері збільшення ефективності функціонування мереж електропостачання є розробка методів комп’ютерного дослід­ження вичерпної динаміки аномальних і перехідних режимів. Запропоновано диференційні математичні моделі дослідження аномальних та аварійних режимів систем електропостачання. Розглянуто методи, що дозволяють проводити в сфері диференційних зображень спектральний аналіз аномальних і аварійних режимів енергосистем. Наведено способи аналізу окремих гармонічних складових динамічних процесів, обчислення спектральної щільності та кореляційних функцій.

 1. Стасюк О.І., Гончарова Л.Л., Максимчук В. Ф. Методи організації інтелектуальних електричних мереж залізниць на основі концепції SMART Grid // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. — 2014. — № 2. — С. 29–37.
 2. Stasuk O.I. and Goncharova L.L. Differential mathematical models to investigate the computer network architecture of an all-mode system of control over a distance of railways // Cybernetics and Systems Analysis. — 2017. — 53, N 1. — P. 157–164.
 3. Stasuk O.I. and Goncharova L.L., Mathematical models of computer intellectualization of technologies for synchronous phasor measurements of parameters of electric networks // Ibid. — 2016. — 52, N 5. — P. 825–830.
 4. Стасюк О. І., Гончарова Л.Л. Математична модель кібербезпеки мереж керування електропостачанням тягових підстанцій // Кибернетика и системный анализ. — 2017. — 53, № 3. — С. 170–179.
 5. Стасюк А.И., Гончарова Л.Л. Математические модели и методы анализа компьютерных сетей управления электроснабжением тяговых подстанций железных дорог // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». — 2017. — № 1. — С. 34–43.
 6. Буткевич О.Ф., Левконюк А.В., Стасюк О.І. Підвищення надійності моніторингу допустимості завантажень контрольованих перетинів енергосистем // Технічна електродинаміка. — 2014. — № 2. — С. 56–67.
 7. Пухов Г.Е. Преобразования Тейлора и их применение в электротехнике и электронике. — Київ : Наук. думка, 1978. — 259 с.
 8. Opanasenko V.N., Kryvyi S.L. Partitioning the full range of boolean functions based on the threshold and threshold relation // Cybernetics and Systems Analysis. — 2012. — 48, N 3. — P. 459–468.
 9. Opanasenko V.N., Kryvyi S.L. Synthesis of Adaptive Logical Networks on the Basis of Zhegalkin Polynomials // Ibid. — 2015. — 51, N 6. — P. 969–977.
 10. IEEE Power & Energy Society Innovative Smart Grid Technologies Conference (ISGT)DC, USAApr 23, 2017 — Apr 26, 2017. — http://www.scgsc.net/l.
 11. European Technology Platform- Smart Grids. April 2011: Strategic Depoliment document for European Commission, 2014. — Mode of access: http:// — www.smartgrids.eu/.