Тематичні розділи журналу

 • Проблеми динаміки керованих систем;
 • Методи оптимізації та оптимальне керування;

 • Адаптивне керування та методи ідентифікації;

 • Методи керування та оцінювання в умовах невизначеності;

 • Керування системами з розподіленими параметрами, математичне моделювання;

 • Конфліктно-керовані процеси та методи прийняття рішень;

 • Стохастичні системи, нечіткі множини;

 • Прикладний нелінійний аналіз, многозначні (багатозначні) відображення;

 • Функціонально-диференціальні та імпульсні системи керування;

 • Керовані процеси з дробовою динамікою;

 • Чисельні методи в екстремальних задачах, методи наближення функцій;

 • Методи обробки та захисту інформації;

 • Технічні засоби для вимірювань та керування;

 • Космічні інформаційні технології та системи;

 • Роботи та системи штучного інтелекту;

 • Дослідження операцій та системний аналіз;

 • Керування в економічних та біологічних системах.

У журналі регулярно публікуються праці наукових конференцій та семінарів з автоматичного керування, з питань перспективних космічних досліджень та ін.

Журнал регулярно реферується у вітчизняних та зарубіжних виданнях: «Джерело» (Україна, Київ),  «Математичне ревю» («Math. Review», США, Американське математичне товариство), «Прикладна механіка»(« Applied mechanics Reviews », США, Американське товариство інженерів-механіків). Журнал включено в базу даних американського Інституту наукової інформатики Томсона (ISI) та в реферативну базу даних Scopus.

У зв'язку зі змінами договору індиксація у Scopus тимчасово не проводиться.