АСИМЕТРИЧНА ІНФОРМАЦІЯ, ПОСЕРЕДНИЦТВО, КООРДИНАЦІЯ, РАЦІОНАЛЬНИЙ САМОВІДБІР ТА СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ

АСИМЕТРИЧНА ІНФОРМАЦІЯ, ПОСЕРЕДНИЦТВО, КООРДИНАЦІЯ, РАЦІОНАЛЬНИЙ САМОВІДБІР ТА СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ

ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЗМІН ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЗМІН ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ВІДТВОРЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АКУСТИКО-ГРАВІТАЦІЙНИХ ХВИЛЬ В СУПУТНИКОВИХ ВИМІРАХ

ВІДТВОРЕННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АКУСТИКО-ГРАВІТАЦІЙНИХ ХВИЛЬ В СУПУТНИКОВИХ ВИМІРАХ

КЛАСИФІКАЦІЯ ЦИКЛІЧНИХ СИГНАЛІВ ЗА КОДОГРАМАМИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ДИНАМІКУ ЗМІНИ ФОРМИ ЦИКЛІВ

КЛАСИФІКАЦІЯ ЦИКЛІЧНИХ СИГНАЛІВ ЗА КОДОГРАМАМИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ДИНАМІКУ ЗМІНИ ФОРМИ ЦИКЛІВ

ПРО ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ МІЖ ПІКСЕЛЯМИ КАМЕРИ ТА ПРОЄКТОРА У МУЛЬТИМЕДІЙНОМУ ТИРІ

ПРО ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ МІЖ ПІКСЕЛЯМИ КАМЕРИ ТА ПРОЄКТОРА У МУЛЬТИМЕДІЙНОМУ ТИРІ

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ОПТИМАЛЬНОЇ УПАКОВКИ КУЛЬ ТА КУБІВ У СФЕРИЧНИЙ ТА КУБІЧНИЙ КОНТЕЙНЕРИ

МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ОПТИМАЛЬНОЇ УПАКОВКИ КУЛЬ ТА КУБІВ У СФЕРИЧНИЙ ТА КУБІЧНИЙ КОНТЕЙНЕРИ

ЗАМКНЕНА ФОРМА РОЗВ’ЯЗКІВ ДЕЯКИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДРОБОВО-ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ КОНСОЛІДАЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ ГЕОПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩ

ЗАМКНЕНА ФОРМА РОЗВ’ЯЗКІВ ДЕЯКИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДРОБОВО-ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ КОНСОЛІДАЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ ГЕОПОРИСТИХ СЕРЕДОВИЩ

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОГРАМОВАНИХ ТРАЄКТОРІЙ СТАБІЛІЗАЦІЇ РУХОМИХ ОБʼЄКТІВ НА ОСНОВІ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЗМІННОЇ СТРУКТУРИ

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОГРАМОВАНИХ ТРАЄКТОРІЙ СТАБІЛІЗАЦІЇ РУХОМИХ ОБʼЄКТІВ НА ОСНОВІ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ЗМІННОЇ СТРУКТУРИ

ДУАЛЬНИЙ МЕТОД ПРОГРАМУВАННЯ

ДУАЛЬНИЙ МЕТОД ПРОГРАМУВАННЯ

ЗАДАЧІ ПОБУДОВИ КІЛЬЦЕВИХ МАРШРУТІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У БАГАТОПРОДУКТОВІЙ ІЄРАРХІЧНІЙ МЕРЕЖІ

ЗАДАЧІ ПОБУДОВИ КІЛЬЦЕВИХ МАРШРУТІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У БАГАТОПРОДУКТОВІЙ ІЄРАРХІЧНІЙ МЕРЕЖІ

СТРУКТУРНО­ОБУМОВЛЕНА ЗАДАЧА ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ЗА ПРОГНОЗНОЮ МОДЕЛЛЮ У ЛІНІЙНИХ СИСТЕМАХ ІЗ БАГАТЬМА ЗМІННИМИ ТА ВХОДАМИ

СТРУКТУРНО­ОБУМОВЛЕНА ЗАДАЧА ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ЗА ПРОГНОЗНОЮ МОДЕЛЛЮ У ЛІНІЙНИХ СИСТЕМАХ ІЗ БАГАТЬМА ЗМІННИМИ ТА ВХОДАМИ

НОВІ НАПРЯМИ ТЕОРІЇ КЕРУВАННЯ

НОВІ НАПРЯМИ ТЕОРІЇ КЕРУВАННЯ

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДИХАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИБОРУ РЕЖИМІВ ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНІВ

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ДИХАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИБОРУ РЕЖИМІВ ШТУЧНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЛЕГЕНІВ

ФОРМАЛІЗОВАНИЙ МЕТОД РІШЕННЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ЗАДАЧ

ФОРМАЛІЗОВАНИЙ МЕТОД РІШЕННЯ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ ЗАДАЧ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ОБРОБКИ СУПУТНИКОВИХ ДАНИХ У ЗАДАЧІ МОНІТОРИНГУ ЗВАЛИЩ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ОБРОБКИ СУПУТНИКОВИХ ДАНИХ У ЗАДАЧІ МОНІТОРИНГУ ЗВАЛИЩ

РОБОТА СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ ПО ЕЛЕМЕНТАХ ПОВЕРХНІ КОСМІЧНОГО АПАРАТА В УМОВАХ ЇЇ НЕПОВНОЇ ВИДИМОСТІ

РОБОТА СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ ПО ЕЛЕМЕНТАХ ПОВЕРХНІ КОСМІЧНОГО АПАРАТА В УМОВАХ ЇЇ НЕПОВНОЇ ВИДИМОСТІ

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІТЕРАЦІЙНОГО АЛГОРИТМУ З РЕАЛІЗАЦІЇ СПОСОБУ ОПИСУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІТЕРАЦІЙНОГО АЛГОРИТМУ З РЕАЛІЗАЦІЇ СПОСОБУ ОПИСУ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ

ТЕОРЕТИКО-ІГРОВІ ТА ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ КІБЕРІНФРАСТРУКТУР

ТЕОРЕТИКО-ІГРОВІ ТА ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ І МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ КІБЕРІНФРАСТРУКТУР

ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ ЦИФРОВОГО СТАБІЛІЗАТОРА СИСТЕМИ КУРСОВОЇ СТІЙКОСТІ АВТОМОБІЛЯ-ПАЛИВОЗАПРАВНИКА

ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ ЦИФРОВОГО СТАБІЛІЗАТОРА СИСТЕМИ КУРСОВОЇ СТІЙКОСТІ АВТОМОБІЛЯ-ПАЛИВОЗАПРАВНИКА

НЕЧІТКИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ВЕГЕТАЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ

НЕЧІТКИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ ВЕГЕТАЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ

ПРО ОДИН АЛГОРИТМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛІНІЙНИХ ОБʼЄКТІВ НА ОСНОВІ НАЙМЕНШОГО ЕКСЦЕСУ

ПРО ОДИН АЛГОРИТМ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛІНІЙНИХ ОБʼЄКТІВ НА ОСНОВІ НАЙМЕНШОГО ЕКСЦЕСУ

АДАПТИВНЕ РОБАСТНЕ КЕРУВАННЯ БАГАТОВИМІРНИМИ СИСТЕМАМИ БЕЗ ПАМ’ЯТІ, ЩО НЕ ЗДАТНІ БУТИ ОБЕРНЕНИМИ, З ОБМЕЖЕНИМИ ЗБУРЕННЯМИ: УЗАГАЛЬНЕННЯ

АДАПТИВНЕ РОБАСТНЕ КЕРУВАННЯ БАГАТОВИМІРНИМИ СИСТЕМАМИ БЕЗ ПАМ’ЯТІ, ЩО НЕ ЗДАТНІ БУТИ ОБЕРНЕНИМИ, З ОБМЕЖЕНИМИ ЗБУРЕННЯМИ: УЗАГАЛЬНЕННЯ

ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ДАТЧИКІВ З УРАХУВАННЯМ ВАЖЛИВОСТІ ДІЛЯНОК ТЕРИТОРІЇ МОНІТОРИНГУ ТА ЙМОВІРНОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ

ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ДАТЧИКІВ З УРАХУВАННЯМ ВАЖЛИВОСТІ ДІЛЯНОК ТЕРИТОРІЇ МОНІТОРИНГУ ТА ЙМОВІРНОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ КОМПʼЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ

УЗАГАЛЬНЕНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ КОМПʼЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ ПРЕВЕНТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ

АЛГОРИТМІЧНІ ТА АПАРАТНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ РУХОМИХ ЦІЛЕЙ НА ПРОЕКЦІЙНОМУ ЗОБРАЖЕННІ ВІД ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАЧА МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ТРЕНАЖЕРА

АЛГОРИТМІЧНІ ТА АПАРАТНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ РУХОМИХ ЦІЛЕЙ НА ПРОЕКЦІЙНОМУ ЗОБРАЖЕННІ ВІД ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАЧА МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ТРЕНАЖЕРА

ВАЛІДАЦІЯ КАРТ ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ НА ОСНОВІ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

ВАЛІДАЦІЯ КАРТ ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ НА ОСНОВІ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИНГУЛЯРНОСТІ

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИНГУЛЯРНОСТІ

МЕТОД ТА АЛГОРИТМИ ОБЧИСЛЕННЯ ВИСОКОТОЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ТА ВЗАЄМНОЇ ПРИВ’ЯЗКИ СИСТЕМ КООРДИНАТ КЛАСТЕРА АСТРОДАТЧИКІВ КОСМІЧНОГО АПАРАТА ЗА НЕТОЧНИМИ ВИМІРЮВАННЯМИ

МЕТОД ТА АЛГОРИТМИ ОБЧИСЛЕННЯ ВИСОКОТОЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ТА ВЗАЄМНОЇ ПРИВ’ЯЗКИ СИСТЕМ КООРДИНАТ КЛАСТЕРА АСТРОДАТЧИКІВ КОСМІЧНОГО АПАРАТА ЗА НЕТОЧНИМИ ВИМІРЮВАННЯМИ

РОЗРОБКА МЕТОДУ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ СТИСНЕННЯ ТА ШИФРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

РОЗРОБКА МЕТОДУ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ СТИСНЕННЯ ТА ШИФРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

ЧИСЕЛЬНО-АНАЛІТИЧНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНІЄЇ ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ ДРОБОВО-ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ КОМП’ЮТЕРНИХ ВІРУСІВ

ЧИСЕЛЬНО-АНАЛІТИЧНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНІЄЇ ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ ДРОБОВО-ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ КОМП’ЮТЕРНИХ ВІРУСІВ

НЕЛОКАЛЬНА ЗАДАЧА ДЛЯ РІВНЯННЯ ФРАКТАЛЬНОЇ ДИФУЗІЇ

НЕЛОКАЛЬНА ЗАДАЧА ДЛЯ РІВНЯННЯ ФРАКТАЛЬНОЇ ДИФУЗІЇ

АНАЛІЗ КЛАСТЕРНОЇ СТРУКТУРИ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖ НА ОСНОВІ ВИПАДКОВИХ МАТРИЦЬ

АНАЛІЗ КЛАСТЕРНОЇ СТРУКТУРИ ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖ НА ОСНОВІ ВИПАДКОВИХ МАТРИЦЬ

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗБЛИЖЕННЯ КОЛИВНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ РОЗТЯГУВАННЯ ЧАСУ

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗБЛИЖЕННЯ КОЛИВНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПУ РОЗТЯГУВАННЯ ЧАСУ

ПРО ВИРОДЖЕНИЙ ВИПАДОК ТРИВИМІРНОЇ ЗАДАЧІ ДИНАМІКИ ТОВСТИХ ПРУЖНИХ ПЛИТ

ПРО ВИРОДЖЕНИЙ ВИПАДОК ТРИВИМІРНОЇ ЗАДАЧІ ДИНАМІКИ ТОВСТИХ ПРУЖНИХ ПЛИТ

ЗАДАЧА РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ

ЗАДАЧА РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ

ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ВІДНОВЛЮВАНИХ (s–t)-МЕРЕЖ МЕТОДОМ ПРИСКОРЕНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ВІДНОВЛЮВАНИХ (s–t)-МЕРЕЖ МЕТОДОМ ПРИСКОРЕНОГО МОДЕЛЮВАННЯ