Учредители:
Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины,
Институт
космических исследований НАН Украины и НКА Украины
Международный научно-технический журнал

В. М. Кунцевич

Відомий учений у галузі теорії та практики систем управління, Kuntcavichb
академік Національної академії наук України (1992), заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій УРСР (1979) і України в галузі науки і техніки (1991, 2000), директор Інституту космічих досліджень НАН и НКА України (1996-2007), головний редактор журналу “Проблемы управления и информатики” (з 1994).

Народився 15 березня 1929 р. У 1952 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Свій професійний шлях розпочав інженером Інституту гірничої справи АН УРСР. У 1957 р. став аспірантом Інституту електротехніки АН УРСР, де після захисту кандидатської дисертації працював молодшим, а згодом і старшим науковим співробітником лабораторії автоматичного керування виробничих процесів. У ці роки Всеволод Михайлович досліджував проблеми теорії і застосування екстремальних систем, які тільки зароджувалися як новий науковий напрям у загальній теорії керування.

У 1963 р. В.М. Кунцевич перейшов до Інституту кібернетики АН УРСР, де захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук і з 1966 р. очолив відділ дискретних систем керування. Його наукові дослідження цього періоду присвячені розробленню основ теорії спеціального класу нелінійних систем керування з частотно-імпульсною модуляцією. Отримані результати ввійшли в монографію, яка була першою роботою в цьому напрямі як у колишньому СРСР, так і за його межами.

У наукових працях ученого 1973–1978 рр. висвітлено проблему синтезу систем керування за допомогою апарату функцій Ляпунова. У цей період досліджено та розв’язано задачу синтезу оптимальних систем керування широкого класу нелінійних об’єктів.

В.М. Кунцевич і його учні розвинули новий підхід до побудови адаптивних систем керування, що базується на методах розв’язання задач параметричної ідентифікації, які дають гарантовані оцінки, а також на нових алгоритмах розв’язання задач оптимального керування в умовах невизначеності.

З 1986 р. Всеволод Михайлович приділяє увагу сучасній проблемі теорії керування — робастності, у процесі дослідження якої він отримав низку суттєвих результатів у галузі робастної стійкості.

В.М. Кунцевич очолював кілька проектів, пов’язаних із розробленням автоматичних систем керування, які впроваджені в авіаційній промисловості, а також в АСУТП у нафтопереробній галузі.

У 1988 р. Всеволод Михайлович обраний членом-кореспондентом АН України, а в 1992 р. — академіком НАН України.

У 1995 р. В.М. Кунцевич став заступником директора Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, а в травні 1996 року очолив новостворений Інститут космічних досліджень НАН України та Національного космічного агентства України. На посаді директора свою діяльність Всеволод Михайлович спрямував на становлення зазначеного Інституту як провідної установи космічної науки в нашій країні, розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень та координацію їх із головними напрямами Загальнодержавної (Національної) космічної програми України. Значну увагу В.М. Кунцевич приділяє базовим питанням майбутніх експериментів на борту українського дослідницького модуля Міжнародної космічної станції.

Учений — автор більше як 250 наукових праць, серед яких 8 монографій. В Україні він створив наукову школу в галузі дискретних систем керування, підготував понад 30 кандидатів та 11 докторів наук. Понад 25 років Всеволод Михайлович читав курс лекцій із теорії керування в Київському політехнічному інституті.

У складі авторського колективу першої у світі «Енциклопедії кібернетики» В.М. Кунцевич у 1979 р. отримав Державну премію УРСР у галузі науки і техніки; у 1991 р. за роботи з теорії інваріантності та її застосувань разом з іншими вченими він був удостоєний звання лауреата Державної премії України. У 1987 р. за цикл робіт із теорії цифрових систем керування Всеволода Михайловича відзначено премією імені С.О. Лебедєва Президії АН УРСР, а в 1995 р. — премією імені В.М. Глушкова за розроблення та застосування методів системного аналізу. Наукові досягнення Всеволода Михайловича також відзначено урядовими нагородами — орденом «Знак Пошани», «За заслуги» ІІІ ступеня і медалями «За трудовое отличие» і «За доблестный труд». У 1999 р. В.М. Кунцевичу присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України», а у 2000 р. за цикл наукових робіт із багатоканальних систем керування транспортними об’єктами і прокатними станами присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

У 1988 р. Всеволод Михайлович став головним редактором журналу «Автоматика» (з 1994 р. — «Проблемы управления и информатики»), з 2009 р. — «Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики».

Учений тривалий час був членом Національного Комітету СРСР з автоматичного керування, а в 1992 році його обрано головою Національного комітету Української асоціації з автоматичного керування — національної організації Міжнародної федерації з автоматичного керування (IFAC).

Нині В.М. Кунцевич — почесний директор ІКД НАН та НКА України і завідувач відділу «Керування динамічними системами», заступник академіка-секретаря Відділення інформатики НАН України.