Учредители:
Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины,
Институт
космических исследований НАН Украины и НКА Украины
Международный научно-технический журнал

Історія

Журнал є єдиним в Україні періодичним виданням, що понад півстоліття публікує роботи фундаментального і прикладного характеру в широкому спектрі проблем автоматичного управління та інформатики. Перший номер журналу «Автоматика» вийшов у 1956 р. Його вихід у світ став результатом енергійних зусиль групи київських учених – ентузіастів на чолі з академіком НАН України А.Г. Івахненко, який впродовж багатьох років був його головним редактором. Поява нового журналу засвідчила існування київської школи фахівців, що досить впевнено зарекомендували себе в області теорії і практики побудови систем управління на чолі з академіками НАНУ А.Г. Івахненко і А.І. Кухтенко. З 1988 року головним редактором журналу став академік НАНУ Всеволод Михайлович Кунцевич – нині почесний директор Інституту космічних досліджень НАНУ та ДКАУ, Президент Української асоціації з автоматичного управління. Еще

Вимоги до рукописів статей

Матеріал статті повинен бути оригінальним, тобто не бути опублікованим раніше або представленим до опублікування в іншому виданні. Рукопис подається на білому папері у двох примірниках, анотація (5-6 рядків із зазначенням УДК, П.І.Б. автора, назви роботи) – українською, російською та англійською мовами. На окремій сторінці наводяться відомості про автора: П.І.Б., поштова та електронна адреси, телефон, факс, місце роботи, наукове звання, вчена ступінь, посада. Необхідно вказати, з ким із авторів вести листування. На останній сторінці статті кожен автор ставить свій підпис. До рукопису статті обов’язково додається згода авторів на публікацію (див. Зразок у журналі). На першій сторінці рукопису бажано вказати розділ журналу (див. Четверту сторінку обкладинки), в якому повинна бути опублікована стаття. Текст слід друкувати через півтора інтервали. Поля повинні бути достатньо широкими, сторінки пронумеровані. Матеріал публікації може бути розбитий на підрозділи не більше двох рівнів. Еще

Головні тематичні розділи:

 • проблеми динаміки керованих систем;
 • методи ідентифікації та адаптивного управління;
 • оптимальне управління і методи оптимізації;
 • математичне моделювання та дослідження складних керованих систем;
 • загальні проблеми дослідження космосу;
 • управління фізичними об’єктами і технічними системами;
 • управління і оптимізація систем з розподіленими параметрами;
 • методи управління та оцінювання в умовах невизначеності;
 • якісні методи в теорії керованих систем;
 • методи обробки інформації;
 • космічні інформаційні технології та системи;
 • технічні засоби для вимірювань та управління;
 • космічний моніторинг;
 • економічні та управлінські системи;
 • управління в біологічних і природних системах;
 • роботи та системи штучного інтелекту;
 • проблеми захисту інформації.
Еще